Komisariat Policji IV w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

asp. szt. Paweł Sidorski

Komisariat Policji IV w Białymstoku ul. Słowackiego 1

tel. (85)670-23-46

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 41:

 

st. sierż. Karolina Matyśkiewicz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 135

tel. (85) 670-24-52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Narcyzy Żmichowskiej w przejściu pomiędzy posesją nr 1 a nr 3 w godzinach 14:00 – 0:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnału okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz oznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który   będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.

 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych   metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego   na początku celu
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia,         dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz   zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia  celu i określenie stopnia jego osiągnięcia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadburzańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego Nr 42:

 

sierż. szt. Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

kom. 502-576-233

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Aleksandra Fredry 1A w rejonie Parku Miejskiego znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i koszykówki, skate park oraz wiata rowerowa gdzie w godz. 16:00-22:00 dochodzi do spożywania alkoholu w rejonie tych obiektów. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • weryfikacja prowadzonych kart KZD oraz KMZB. Pismo do Straży Miejskiej o dalsze kontrolowanie wskazanego rejonu i zwiększenie częstotliwości kontroli
 • Stały kontakt z pracownikami i kierownikiem sklepu w celu weryfikacji występowania zagrożenia i częstotliwości zjawiska. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych koncepcji i wdrażanie ich w życie podczas obchodu
 • kontynuacja w/w działań, modyfikacja założonych przedsięwzięć w razie potrzeby.
 • działania jak wcześniej, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w ramach nowych porządków.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – objęcie zainteresowaniem sytuacji osób przebywających we wskazanym miejscu, nieporadnych życiowo i żebrzących
 • Rozmowa z mieszkańcami w sąsiedztwie parku– rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o podjętych działaniach i jego celach.

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska

 

Rejon dzielnicowego Nr 43:

 

Starszy Dzielnicowy
st. asp. Adam Kulesza

e-mail: w Idzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 161

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Białystok ul. Gen. Bema 100D przy zbiorniku wodnym. Miejsce znajduje się w rejonie bloków, w których zamieszkuje dużo rodzin z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

 Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań, wdrożenie realizacji Karty Zadania Doraźnego
 • współpraca z przedstawicielem wspólnty mieszkaniowej, kierowanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wgląd w sytuację ujawnionych osób nadużywających alkohol, nieporadnych życiowo potrzebujących pomocy pracowników socjalnych, w przypadku ujawnienia osób spełniających kryteria wystąpienia do MKRPA o wszczęcie postępownia o leczenie przymusowe osób dotkniętych problem alkoholowym
 • realizacja KZD oraz działania z innymi dzielnicowymi z KPIV celem wyeliminowania zjawiska, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
 • analiza wyników uzyskanych w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skierowanie na leczenie odwykowe osób tego wymagających,
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (min. zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym,
 • Zarząd Mienia Komunalnego UM w Białymstoku– informowanie, propagowanie przedsięwzięcia

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek

 

Rejon dzielnicowego Nr 44:

 


st. post. Krzysztof Jasieńczuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 162

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Wiejska 4A – w rejonie bloku w godzinach 14.00-22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Blok przy ul. Wiejskiej 4A jest zamieszkały przez rodziny z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD w celu wyeliminowania zjawiska.

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska
 • Powiadomienie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wiejskiej 4A’’ o podjęciu działań
 • Zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD.
 • Działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo – wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod   lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 •  Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Właściciele garaży – niezwłoczne informowanie Policji jak i Straży Miejskiej o naruszeniach ładu i porządku w rejonie garaży jak i terenu przyległego.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspólne działania z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 45:

st. sierż. Dominika Fajkowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 165

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Kręta 16 – w rejonie bloku w godzinach 14.00-22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Blok przy ul. Krętej 16 w Białymstoku jest zamieszkały przez rodziny z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD w celu wyeliminowania zjawiska
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska
 • Powiadomienie ,,Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krętej 16’’ tj. BiG – Zarządzanie Nieruchomościami s. c. ul. Zachodnia 7 lok. 1 o podjęciu działań.
 • bieżąca współpraca z administratorem spółdzielni ,,Nowe Miasto’’ w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia. Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD
 • działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo – wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod   lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska-wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Wspólnota Mieszkaniowa - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z wspólnotami w celu monitorowania zagrożenia
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (m.in. zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym).
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B)

 

Rejon dzielnicowego Nr 46:

st. sierż. Izabella Piszczatowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 163 

tel. (85) 670-21 65

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Św. Jerzego 19 w  rejonie bloku i placu zabaw,  w godzinach 06.00-22.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagorzenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od pobliskich mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie bloków przy  ul.Św.Jerzego 19 i placu zabaw
 • powiadomienie Straży Miejskiej  i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu  jaki podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,

 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD

 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,

 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją

 • Administrator osiedla - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- występowanie z wnioskami               o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji)

 

Rejon dzielnicowego Nr 47:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Jan Bachmura

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 164

tel. (85) 670-24 09

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Dubois 5,5A – w rejonie placu zabaw  w godz. 12.00 – 24.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają  przyległy teren. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkanie z kierownictwem oraz personelem sklepu monopolowego „Alko Q dym”, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska. Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 • wspólnie z dzielnicowym  przyległego rejonu zaplanowanie w godz. popołudniowo – wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji opracowanie nowych metod lub sposobów i środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu. Realizacja KZD.
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Sklep monopolowy - kierownictwo oraz personel – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym, rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalność za nie.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste)

 

Rejon dzielnicowego Nr 48:

 

asp. Marcin Cywoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 167

tel. (85) 670-24-09

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok za budynkiem sklepu spożywczo -monopolowego ul. Kawaleryjska 25 w godz 08:00-11:00 i w godz 15:00-20:00 przebywanie osób bezdomnych, będących pod wpływem alkoholu, obywateli Białorusi oraz osób przechodzących przez tamten rejon. Miejsce to znajduje się pomiędzy ul. Kawaleryjską 25 dokładnie budynkiem sklepu a ul. Ciołkowskiego, gdzie zbierają się większe grupy osób, spożywają tam alkohol, głośno się zachowują, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, a co najważniejsze w dużym stopniu zaśmiecają ten teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie karty KZD celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienia Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu
 • współpraca z pracownikami stacji Orlen przy ul. Kawaleryjskiej 27 , współpraca z właścicielem w/w terenu, zapytanie o możliwość ogrodzenia tego miejsca celem uniemożliwienia przebywania w tym miejscu osób postronnych budynku dot. uniemożliwienia wejścia na posesję osobom postronnym. Informowanie mieszkańców ul. Kawaleryjskiej i właściciela sklepu spożywczo-monopolowego o podjętych czynnościach i zachęcenie do czynnego włączenia się w te działania.

 • działania j.w.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska  - wyeliminowania zjawiska,  poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym

 

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca)

 

Rejon dzielnicowego Nr 49:

 sierż. szt. Robert Markowski

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 170

tel. (85) 670-24-52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Grottgera 14a (rejon sklepu Lewiatan) w godzinach rannych,
aż do godzin wieczornych (06:00 – 22:00) gromadzą się osoby i spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem. Dochodzi do zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania,
we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców ulicy Parkowej, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielem sklepu „Lewiatan”oraz rozmowy
  z personelem sklepu, poinformowanie o występującym zagrożeniu mającym przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia
 • przez cały okres realizacji planu wzmożona kontrola w/w miejsca przez dzielnicowego pod kątem przebywających w danym rejonie osób popełniających wykroczenia w celu  ograniczenia zagrożeń, stanowcze  represjonowanie sprawców wykroczeń

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w/w miejsca  jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja
  przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub
  sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na  początku celu
 • wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie
  w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji
  w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia. Dokonanie
  ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów
  społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

  .

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją

 • Administrator osiedla - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach

 • Właściciel sklepu „Grands” – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- występowanie z wnioskami leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury

 

Rejon dzielnicowego Nr 50:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Andrzej Leoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 171

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Żurawiej 12 w rejonie obiektów rekreacyjno - sportowych  przyległym do Szkoły podstawowej Nr 31 w godzinach 16.00-02.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz dokonują dewastacji mienia.Swoim zachowaniem działają demoralizująco na młodzież i dzieci uczęszczające do w/w szkoły oraz korzystające z tego obiektu, jak również i osoby starsze, które mogą czuć się zagrożone

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.     

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska , powiadomienie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ulicy Żurawiej 12 o podjęciu działań   w rejonie obiektów rekreacyjno-sportowych przyległych do obiektu szkołyj
 • Spotkanie z właścicielami i personelem pobliskich sklepów, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejsca  jak  i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia
 • Bieżąca współpraca z Członkami Rady Osiedla Dojlidy w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o PDP.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne
 • spotkanie z mieszkańcami osiedla Dojlidy, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją,
 • Szkoła Podstawowa Nr 31 w Białymstoku - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, jak również zaangażowanie personelu szkoły oraz mieszkańców osiedla do reagowania i informowania odpowiednich służb w przypadku zaistnienia zakłócenia porządku publicznego   w tym rejonie
 • Kierownictwo sklepów „PSS SPOEM”, „Biedronka” – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wnioskowanie o badania  w kierunku osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym PDP, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla tych osób.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11), Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia

 

Rejon dzielnicowego Nr 51:

sierż. szt. Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 174

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się przy ul. Wolińskiej 6 w Białymstoku w godz. 7.00-12.00  i 17:00-2:00 gromadzi się młodzież, która pomimo zakazu wprowadza tam psy, zakłóca ład i porządek publiczny, niszczy mienie, jeździ po terenie placu motorowerami. Spożywania alkoholu dokonują również osoby pełnoletnie, które wykorzystują obiekt niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nieletni używają wyrobów tytoniowych i e – papierosów, oraz alkoholu

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane poprzez zgłoszenia naniesione na  Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz informacja uzyskana od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • W okresie ferii zimowych kontrole, obserwacja, sprawdzanie miejsca   w czasie obchodu, legitymowanie i represjonowanie osób, które naruszają regulamin obiektu, popełniają czyny zabronione lub wykroczenia.
 • podjęcie współpracy z z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrolami WPI KMP
 • założenie karty KZD
 • monitorowanie zgłoszeń z KMZB
 • w godzinach popołudniowych i wieczornych ze względu na wolny czas pozalekcyjny młodzieży:
 • współpraca z dyrekcją SP 52
 • Współpraca z Radą Osiedla Dojlidy Górne, mająca na celu zgłoszenie wspólnej potrzeby zamontowania monitoringu miejskiego w rejonie zgłoszonego obiektu..
 • Działania profilaktyczne, prelekcje w Szkole Podstawowej nr 52 mieszczącej się przy ul. Dojlidy Górne 48 w Białymstoku z młodzieżą, odnośnie szkodliwego wpływu alkoholu, papierosów i e-papierosów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska (właściwy rejonowo dzielnicowy SM) - Zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń
 • Współpraca z Pedagogiem Szkolnym i nauczycielami - Przekazywanie  informacji o szkodliwym wpływie alkoholu, papierosów i e – papierosów..
 • Współpraca z rodzicami uczniów SP 52 – Podczas rozpoczęcia roku szkolnego, poinformowanie             o zaistniałym zagrożeniu. W czasie zebrań na początku roku wymiana informacji i spostrzeżeń zarówno odnośnie zagrożeń w rejonie placu zabaw, jak również pogadanki o przejawach demoralizacji wśród młodzieży.

 

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Burzowa Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa,Mandarynkowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 52:

 sierż. szt. Piotr Płoński

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 172

tel. (85) 670 24 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Dojnowska 80 C przy ogrodach działkowych w godz. 6:00-23:00 przebywa osoba bezdomna. Osoba zamieszkuje na otwartym terenie jest zagrożona wychłodzeniem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • podjęcie współpracy ze Strażą Miejską i właściwym strażnikiem –dzielnicowym, który będzie współpracował z dzielnicowym, złożenie wniosku o wzmożone patrole w ww. miejscu.
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i kontrola ww. miejsca i  osoby narażonej na wychłodzenie organizmu, motywowanie osoby bezdomnej do podjęcia kroków w kierunku poprawy swojej sytuacji życiowej i podjęcia starań o przydział lokalu mieszkalnego ;
 • Nawiązanie współpracy z MOPR i MKRPA w także Zarządem Mienia Komunalnego, Urząd Miasta Białystok, Urzędem Pracy, celem sporządzenia planu wyjścia z bezdomności,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca przebywania osób bezdomnych narażonych na wychłodzenie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww.  miejscu-nieporadnych życiowo.

 • Zarząd Mienia Komunalnego – rozważenie możliwości przydziały lokalu zastępczego,

 • Caritas Stowarzyszenie Droga – uzyskanie informacji o możliwości pomocy materialnej i merytorycznej osobie.

 • Urząd Pracy – zaproponowanie  osobom bezdomnym prac interwencyjnych,

 • Rozmowa z mieszkańcami -w celu rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o ww. działaniach i jego celach.

 

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana,Rondo A.B. Meyera

 

Rejon dzielnicowego Nr 53:

sierż. szt. Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 173

tel. (85)  670 21 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Warmińskiej 55 w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28
w godz. 16.00-02.00  gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają ład
i porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsce publiczne. Swoim zachowaniem działają demoralizująco na młodzież i dzieci, które idą bądź wracają do szkoły.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, wzmożona kontrola  ww. miejsca przez właściwego terytorialnie dzielnicowego jak i dzielnicowych z rejonów sąsiednich pod kątem ujawniania i represjonowania sprawców wykroczeń,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej w Białymstoku o skierowanie patroli we wskazany rejon, wystąpienie            do Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku o zamontowanie kamer monitoringu,
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń,

 • wzmożona kontrola ww. miejsca przez właściwego terytorialnie dzielnicowego jak i dzielnicowych z rejonów sąsiednich pod kątem ujawniania i represjonowania sprawców wykroczeń,

 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca przebywania osób bezdomnych narażonych na wychłodzenie,
 • Urząd Miejski w Białymstoku podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie  o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

 

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 54:

 

mł. asp. Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 186

tel. (85) 670-21 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Kleosin ul. Wyszyńskiego 2,4,6- w rejonie bloków w godzinach 16:00-24:00 grupy osób spożywają alkohol, zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają miejsce publiczne. Swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, a także działają demoralizująco na młodzież i dzieci, które przechodzą tamtędy do szkoły podstawowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Spółdzielni mieszkaniowej oraz sołtysa o podjęciu działań w rejonie bloków przy ul. Wyszyńskiego 2,4,6 w Kleosinie. Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia
 • Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem założenia kamer w rejonie zagrożonym; zorganizowanie spotkań z młodzieżą w SP w Kleosinie celem uświadomienia ich o zagrożeniu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa w Kleosinie – organizacja spotkań z młodzieżą celem poinformowania ich o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi celem zagłębienia się w sytuację rodzinną osób nadmiernie spożywających alkohol w miejscu zagrożonym

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie)

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 75:

asp. szt. Piotr Giba

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 193

tel. (85) 670 41 84

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W ZAŚCIANKACH

                 ul. Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki tel. tel. /85/ 670-41-80

               p.o.  Kierownik - asp. szt. Piotr Jarmoc

                               tel. 507 816 252

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu na zapleczu sklepu Biedronka w miejscu objętym zakazem, gromadzenie się w rejonie wejścia głównego i parkingu sklepu w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka 29 osób nietrzeźwych i bezdomnych żebrzących o pieniądze. Kradzieże z włamaniem do zaparkowanych na parkingu samochodów  klientów sklepu w szczególności obywateli  Białorusi. Zuchwałe  kradzieże  alkoholu i wyrwy toreb w godzinach 10.00-21.00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD w celu wyeliminowania w/w zjawisk. Wzmożona kontrola własna zagrożonego miejsca, podczas codziennego obchodu rejonu służbowego, natychmiastowa  reakcja na wszelkie wykroczenia porządkowe.
 • podjęcie współpracy oraz poinformowanie o negatywnych zjawiskach i bieżących problemach kierownictwo i personel sklepu Biedronka oraz pracowników ochrony w celu podjęcia wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.  Przypomnienie pracownikom sklepu  Biedronka o obowiązujących  przepisów  dotyczących sprzedaży i konsumpcjom alkoholu w rejonie sklepu. 
 • wzmożona kontrola zagrożonego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego oraz reakcja na wykroczenia. Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudni-owo – wieczornych wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnienie  i represjonowanie popełnionych przez w/w osoby wykroczeń.
 • analiza uzyskanych wyników, ewentualna dalsza kontynuacja działań lub też na wskutek uzyskania informacji  modyfikacja  wcześniejszych  działań i ustaleń w celu osiągnięcia w/w założeń planu, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Personel i ochorona- sklepu Biedronka w Zaściankcah infromowanie o sposobach wyelinowanania negatywnych zjawisk.
 • MOPS w Zaściankch -zainteresowanie się sytuacją osób bezdomyuch przebywających w rejonie sklepu.

 • Przedstawiciele władz lokalnych -radni i sołtysi oraz okoliczni mieszkańcy Zaścianek

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny Las, Trakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 85:

sierż. szt. Magdalena Ditmar

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

kom. 507 816 468

tel. (85) 670 41 85

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie m. Zaścianki ul. Zaścianki 1.Kierujący pojazdami, nie stosują się do w/w przepisów zatrzymując pojazdy w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania ulic, tym samym ograniczając innym kierującym widoczność. Pozostawiają także swoje pojazdy na chodniku uniemożliwiając  swobodne poruszanie się po nim

Źródło informacji o zagrożeniu:

ustalenia własne w trakcie obchodu

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.
 • Aktywizacja Urzędu Gminy Supraśl, Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz właściciela lokalu znajdującego się w jej zasięgu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu .
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog SP w Sobolewie – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o                zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi                 wykroczeniami,,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Supraślu – zainteresowanie się sytuacją osób                             przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 •  Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego –przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni,  osoby nietrzeźwe),

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska)