KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU - Kierownictwo - KMP Białystok

Kierownictwo

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 30.03.2018

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ul. Gen. J. Bema 4
15-369 Białystok
woj. podlaskie

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

 tel. 47 71 134 00; fax: 47 71 124 26

e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Skontaktuj się z nami przez ePUAP

  Policyjny Telefon zaufania - 47 71 127 37 

 

KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU


Wydział Kadr                                                                                 (sekretariat)     tel. 47 71 126 61

Wydział Prewencji                                                                          (sekretariat)     tel. 47 71 134 40

Wydział Ruchu Drogowego                                                              (sekretariat)     tel. 47 71 134 50

Wydział do Spraw Wykroczeń                                                                          (sekretariat)      tel47 71 138 80

 Wydział Patrolowo – Interwencyjny                                                  (sekretariat)     tel. 47 71 134 70

Wydział Sztab Policji                                                                      (sekretariat)     tel. 47 71 136 10

Wydział Kryminalny                                                                        (sekretariat)     tel. 47 71 134 20 

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową                            (sekretariat)     tel. 47 71 133 00

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą                             (sekretariat)     tel. 47 71 134 10 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu                       (sekretariat)     tel. 47 71 134 30

Referat Techniki Kryminalistycznej                                                                           tel. 47 71 124 61

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                          (sekretariat)     tel. 47 71 128 45

Zespół Administracyjno – Gospodarczy                                              (sekretariat)    tel. 47 71 132 39        

Zespół ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej                                                             tel. 47 71 125 32 

Radca Prawny                                                                                                        tel. 47 71 125 04

Zespół Prasowo-Informacyjny                                                                                  tel. 47 71 122 52