KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU - Kierownictwo - KMP Białystok

Kierownictwo

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 30.03.2018

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ul. Gen. J. Bema 4
15-369 Białystok
woj. podlaskie

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

 tel. 85 670-34-00; fax: 85 670-24-26

e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Skontaktuj się z nami przez ePUAP

  Policyjny Telefon zaufania - 85-670-27-37 

 

KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU


Wydział Kadr                                                                                 (sekretariat)     tel.85 670-26-61

Wydział Prewencji                                                                          (sekretariat)     tel.85 670-34-40

Wydział Ruchu Drogowego                                                              (sekretariat)     tel.85 670-34-50

Wydział do Spraw Wykroczeń                                                                          (sekretariat)      tel.85 670-38-80

 Wydział Patrolowo – Interwencyjny                                                  (sekretariat)     tel.85 670-34-70

Wydział Sztab Policji                                                                      (sekretariat)     tel.85 670-36-10

Wydział Kryminalny                                                                        (sekretariat)     tel.85-670-34-20 

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową                            (sekretariat)     tel.85 670-33-00

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą                             (sekretariat)     tel.85 670-34-10 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu                       (sekretariat)     tel.85 670-34-30

Referat Techniki Kryminalistycznej                                                                           tel.85-670-24-61

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                          (sekretariat)     tel.85 670-28-45

Zespół Administracyjno – Gospodarczy                                              (sekretariat)    tel.85 670-32-39        

Zespół ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej                                                             tel.85 670-25-32 

Radca Prawny                                                                                                        tel.85 670-25-04

Zespół Prasowo-Informacyjny                                                                                  tel.85 670-22-52