Wydział Patrolowo-Interwencyjny - Wydział Patrolowo – Interwencyjny - KMP Białystok

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Data publikacji 01.01.2008

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

 

p.o.Naczelnik Wydziału kom. Grzegorz Bielawski
Zastępca Naczelnika Wydziału  kom. Adam Trafny
p.o.Zastępca Naczelnika Wydziału kom. Radosław Bakun
tel.sekretariat: 85 670 34 70