Komisariat Policji w Łapach - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Łapach

 

Komisariat Policji w Łapach ul. Główna 5

Naczelnik Wydziału Prewencji

 kom. Cezary Żyliński

telefon stacjonarny 47 71 282 25

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 aspirant sztabowy Mariusz  Sobieski

telefon stacjonarny 47 71 282 33

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 55:

sierżant sztabowy Martyna Kamińska

e-mail: dzielnicowy.lapy7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 175

telefon stacjonarny 47 71 282 61

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Łapy, Plac Niepodległości – W rejonie niniejszego Parku w godzinach porannych oraz wieczorowo – nocnych gromadzą się zarówno osoby dorosłe jak i młodzież, którzy spożywają alkohol, dokonują zaśmiecenia ww Placu oraz zakłócają porządek publiczny na terenie Parku. Plac Niepodległości jest modernizowany przez Urząd Miejski w Łapach jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz miejsce, gdzie odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe oraz „imprezy” ważne dla mieszkańców (np. „Wigilia Miejska”). W latach poprzednich jak i w 2020 roku wielokrotnie były przeprowadzone tam interwencje Policji związane głównie ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym jak też z zakłócaniem porządku publicznego i innymi wykroczeniami porządkowymi.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Ciągła realizacja założonego w tym miejscu KZD celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.

 • Wnioski do Urzędu Miejskiego celem zainstalowania w tym rejonie monitoringu mogącego przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ewentualnego zidentyfikowania sprawców wykroczeń.

 • Wnioski do Urzędu Miejskiego celem wycięcia drzew na rogu budynku Cukierni „Lech” przy ul. Plac Niepodległości 1 w Łapach, które ograniczają w znaczny sposób widoczność ruchu pojazdów poruszających się ul. Sikorskiego, a przez to utrudniają wyjazd kierującym wyjeżdżającym z Placu Niepodległości.

 • Wnioski do Urzędu Miasta w Łapach celem zainstalowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ul Sikorskiego z Pl. Niepodległości w Łapach celem usprawnienia ruchu w tym rejonie i zwiększenia widoczności dla kierujących opuszczających Pllac Niepodległości.

 • Powiadamianie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu bądź nagminnie popełniających wykroczenia, a spędzających czas na Placu Niepodległości.

 • Aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej, spotkania podczas odwiedzin rodzin i objaśniania sposobu prawidłowego parkowania na w/w rejonie.

 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, zlecenie tegoż zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach.

 • Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.

 • Nawiązanie współpracy z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, radnymi z UM Łapy, przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami na temat powyższego problemu.

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenia nowych pomysłów, umieszczania informacji na tablicach informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowych, by rozpowszechniać i rozreklamować informacje o podjętych przez Policję i inne instytucje działaniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, Łapy- rozmowa z radnymi w kwestii monitoringu, wycięcia drzew przy ul. Sikorskiego w Łapach.
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” ul. Nowy Rynek 15, Łapy – informowanie mieszkańców.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50- wnioski nt. osób nadużywających alkoholu.

ulice:

Łapy (ulice: Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Gęsia, Główna, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krzywa, Mikołaja Kopernika, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Piaskowa (nr nieparzyste 1 – 9 i nr  2, 2A, 2B, 2C), Plac Niepodległości, Polna, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Zdrojowa)

 

Rejon dzielnicowego Nr 56:

aspirant Tomasz Łapiński

 

e-mail: dzielnicowy.lapy6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 176

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon bloków w miejscowości Łapy ul. Sikorskiego 9 i ul. Sikorskiego 32 - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach od 8.00 do 22.00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, przez osoby przebywające w rejonie bloków.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne ustalenia dzielnicowego podczas obchodu oraz sygnały od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD celem wyeliminowania zjawiska, spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.
 • Dalsza systematyczna kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu, przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie bloków przy ul. Sikorskiego 9 i 32 w Łapach z naciskiem na wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.
 • Miejska Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach – sporządzanie wniosków na leczenie
 • Wspólnota mieszkaniowa bloków przy ul. Sikorskiego 9 i 32 – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym problemie

ulice:

Łapy (ulice: Bagno, Barwikowska, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Chełmońskiego, Cybisa, Cygańskiego, Czeladnicza, Dolna, Dunikowskiego, Fałata, Gen. Maczka, Gierymskiego, Gliniana, Głucha, Goździkowska, Grottgera, Kardynała Wyszyńskiego, Kłosowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, Kraszewskiego, Leśnikowska, Łanowa, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Mokra, Mostowa, Nikifora, Odległa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pankiewicza, Parkowa, Piaskowa (nr 4, nieparzyste  11 do końca), Piłsudskiego, Płonkowska, Przechodnia, Puchalskiego, Północna, Rzemieślnicza, Różana, Siedleckiego, Sikorskiego, Sławińskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Śliska, Tuwima, Wąska, Witkacego, Wodzickiego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, Żabia, Żniwna, Żytnia)

 

Rejon dzielnicowego Nr 57:

młodszy aspirant Adam Malecki

e-mail: dzielnicowy.lapy5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 177

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Łapy, rejon bloków przy ulicy Cmentarnej (nr. 46-46E). W rejonie bloków gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, dokonuje zaśmiecenia i zakłóca porządek publiczny. Są zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również zgłoszenia mieszkańców w/w ulicy.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców ,zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.
 • Wnioski do Urzędu Miejskiego w przypadku zakłóceń porządku publicznego w rejonie sklepu „ABC” przy ul. Cmentarnej 42, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu bądź nagminnie popełniających wykroczenia.
 • Aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej, spotkania podczas odwiedzin rodzin i objaśniania sposobu prawidłowego parkowania na w/w rejonie
 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, zlecenie tegoż zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach. Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.
 • Nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu, przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, radnymi z UM Łapy, przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami na temat powyższego problemu.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenia nowych pomysłów, umieszczania informacji na tablicach informacyjnych Spółdzielni mieszkaniowych dotyczących planu priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, Łapy- rozmowa z radnymi i urzędnikami w kwestii monitoringu.
 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Cmentarna 46B, Łapy – informowanie mieszkańców.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50- wnioski nt. osób nadużywających alkoholu.

miejscowości:

Łapy (ulice: Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Kamieńskiego „Huzara”, Kasprzaka, Konopnickiej, Krucza, 3 Maja, 11-go listopada, Mała, Nadnarwiańska, Nilskiego – Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, Piotrowskiego, Południowa, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i Wigury), Łapy Dębowina, Łapy Szołajdy

 

Rejon dzielnicowego Nr 58:

Starszy Dzielnicowy

starszy aspirant Przemysław Wróblewski


 

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 179

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i wandalizm w rejonie dworca PKP oraz przyległego sklepu spożywczego w miejscowości Gąsówka Stara.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz rozpoznanie dzielnicowego a także zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie katalogu obowiązków skierowanych do właściciela sklepu dotyczących przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • Zlecenie odpowiednich zadań dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach tj. sporządzenie oraz realizacja KZD celem ograniczenia zjawisk niepożądanych, w tym przeprowadzenie debaty na temat powyższego zagrożenia, podnosząc świadomość osób przebywających co do sposobu wyjścia z uzależnienia.
 • Systematyczna kontrola w ramach obchodu rejonu służbowego i weryfikacja zagrożenia. Ponadto bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, a w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Białymstoku. W uzasadnionych przypadkach wnioski do MGKRPA celem skierowania na leczenie od uzależnienia alkoholowego, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, powiadomienie MOPS o zainteresowanie się sytuacją w/wym. osób.
 • Spotkanie z sołtysem Maciejem Michno, spotkanie z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Łapach ul. Letnia, znajdującą się w sąsiedztwie miejsca zagrożonego, dotyczące omawianego zagadnienia.
 • Kontynuacja w/wym. działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/wym. założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.​

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – zaproponowanie katalogu obowiązków
 • Sołtys Gąsówka Stara – rozpropagowanie katalogu obowiązków
 • Samorząd lokalny – nawiązanie współpracy
 • Rada Gminy i mieszkańcy – rozpowszechnienie informacji

miejscowości:

Łapy (Osse) (ulice: Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa), Uhowo (1 –go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa), Bokiny, Daniowo Duże, Daniowo Małe, Gąsówka – Oleksin, Gąsówka Osse, Gąsówka, Skwarki, Gąsówka Somachy, Gąsówka Stara (ulice: Asnyka, Kasprowicza, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Surażska, Wańkowicza, Żeromskiego, Gąsówka Stara Kolonia), Łapy – Łynki (ulice: Kombatantów), Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły, Płonka Kościelna, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska

 

Rejon dzielnicowego Nr 59:

młodszy aspirant Artur Namankiewicz

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 180

telefon stacjonarny 47 71 282 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczo - przemysłowego w miejscowości Pietkowo, codziennie w godzinacyh 6.00 - 20.00. Od wczesnych godzin porannych aż do zamknięcia sklepu. Mieszkańcy miejscowości i okolicznych wsi grupują się w pobliżu sklepu i spożywają alkohol. Niejednokrotnie zaśmiecają okoliczny teren. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od  mieszkańców a także zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu.
 • Sporządzanie wniosków do GKRPA w Poświętnem w przypadku ujawnienia osób nadużywających alkoholu.
 • Informowanie miejscowych mieszkańców podczas służby obchodowej o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami m. Poświętne. Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych aby rozreklamować i rozpowszechnić informacje o przedsięwzięciu.
 • Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Łapach.
 • Prowadzenie dalszej systematycznej kontynuacji w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • W trakcie spotkań z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Szkoły Podstawowej w m. Poświętne prowadzenie działań profilaktycznych związanych z uzależnieniami od alkoholu.
 • Aktywizacja mieszkańców m. Pietkowo do wspólnych działań. Reagowanie na bieżąco na wykroczenia oraz negatywne zachowania. Prowadzenie dalszych działań przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach akcji w rejonie sklepu ze szczególnym uwzględnieniem na reakcję na wykroczenia porządkowe.
 • Działania j.w, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciel oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (nieletni, osoby nietrzeźwe).
 • Przedstawiciele Wspólnot wiejskich – rozpropagowanie wśród mieszkańców Planu Działania Priorytetowego.
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, Szkoła Podstawowa w Poświętnem - spotkania z uczniami, prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem - sporządzanie wniosków na leczenie w przypadku ujawnienia osób uzależnionych od alkoholu.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i nadużywających alkohol.
 • Samorząd lokalny – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku.

miejscowości:

Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo I, Pietkowo II, Porośl Głuchy, Porośl Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare

 

Rejon dzielnicowego Nr 60:


aspirant Daniel Bączek

 

e-mail: dzielnicowy.lapy1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 181

telefon stacjonarny 47 71 282 03

Punkt przyjęć interesanta:
Suraż ul. Bielska 17
każdy czwartek miesiąca w godz. 9:30-12:30

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon sklepu spożywczo-przemysłowego „U cioci” Urszula Domaszuk w miejscowości Bogdanki - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach 7.00-17.00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie przez osoby przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz rozpoznania dzielnicowego

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.
 • Wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu. Przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie skweru z naciskiem na wykroczenia porządkowe.

 • Salsza systematyczna kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.​

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.
 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).
 • Rada Gminy i mieszkańcy- rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.
 • Samorząd lokalny- nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym – sporządzanie wniosków na leczenie.

miejscowości:

Baranki, Bogdanki, Czerewki, Doktorce, Dorożki, Końcowizna, Kożany, Kowale, Lesznia, Pańki, Rynki, Suraż (ulice: 11 – go Listopada, Białostocka, Bielska, Ciesielska, Cmentarna, Graniczna, J. Piłsudskiego, Kościelna, Mostowa, Osiedlowa, Polna, Rybna, Rynek Kościelny, Szkolna, Tatarska, Zabłudowska, Zagumienna, Zakościelna), Simuny, Średzińskie, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Zawyki Ferma, Zimnochy 

 

Rejon dzielnicowego Nr 61:

 

Starszy Dzielnicowy
aspirant sztabowy Mariusz Gąsowski

e-mail: dzielnicowy.lapy3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 183

telefon stacjonarny 47 71 282 03

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon przyległy do sklepu Wielobranżowego ,,GS Samopomoc Chłopska,, w miejscowości Turośń Kościelna ul. Lipowa 55 ”– miejsce grupowania się młodzieży oraz osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz i zaśmiecających miejsce publiczne. Zdiagnozowany problem dotyczy zarówno znajdującego się w pobliżu przedszkola jak i Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej przebywających tam małoletnich dzieci, które są demoralizowane przez zachowanie się przebywających tam osób, ale również pozostałych mieszkańców domów przylegających do opisanego terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz rozpoznania dzielnicowego

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem ograniczenia zjawisk niepożądanych.
 • Wnioski do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, powiadomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, Gminnego Ośrodka Kultury do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, zlecenie tegoż zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach. Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia. Profilaktyczne spotkania z młodzieżą Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Przedszkola w Turośni Kościelnej znajdujących się w sąsiedztwie miejsca zagrożonego dotyczące omawianego zagadnienia, jak również spotkania z lokalnym sołectwem.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Zespół Szkół w Turośni Kościelnej – podnoszenie świadomości o zagrożeniach wśród młodzieży szkolnej, Sołectwa – rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców, współpraca z innymi podmiotami.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/wym. miejscu i spożywających alkohol.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej – podnoszenie świadomości mieszkańców o reagowaniu na zjawiska niepożądane i powiadamianiu o nich odpowiednich instytucji, Urząd Gminy Turośń Kościelna
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, pozyskanie funduszy na zakup tabliczek informacyjnych, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze
 • Lokalny lokal sprzedający alkohol - przypomnienie o obowiązujących przepisach dot. sprzedaży alkoholu

miejscowości:

Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Niecki, Pomigacze, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna (ulice: Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie)

 

Rejon dzielnicowego Nr 62: 

aspirant Kazimierz Twarowski

e-mail: dzielnicowy.lapy9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 184

telefon stacjonarny 47 71 282 37

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Baciuty - sklep spożywczy, gdzie grupuje się młodzież oraz osóby spożywające alkohol w godzinach 18:00 24:00. Miejsce jest objęte zakazem spożywania alkoholu. Dochodzi tam do zaśmiecania oraz aktów wandalizmu. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, sygnałów wpływających od mieszkańców .

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego. Zlecenie zadania dla służb zewnętrznych, Komisariatu Policji w Łapach .
 • Sporządzenie i realizacja KZD.
 • Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.
 • Sporządzenie pisma do zarządcy Wojewódzkiego Zarządu Dróg o usuniecie napisów.
 • Profilaktyczne spotkania z młodzieżą pobliskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej. Kontrole pobliskiego sklepu sprzedającego alkohol pod kątem przestrzegania przepisów.
 • Spotkanie z przedstawicielami "Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy" celem propagowania wśród społeczności lokalnej postaw czujności sąsiedzkiej i świadomości właściwych sposobów reagowania na zagrożenia. Spotkania z sołtysem w/w celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej- profilaktyczne spotkania z młodzieżą Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy.

 • Sołtys wsi Baciuty.

miejscowości:

Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Tołcze (ulice: Kwiatowa), Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka (ulice: Bajkowa, Dębowa, Jodłowa, Kościuszki , Kwiatowa, Leśna, Makowa, Nadrzeczna, Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Wesoła, Wiosenna, Zagumienna, Ziołowa), Niewodnica Kościelna (ulice: 26 Pułku Piechoty LWP, Brzozowa, Bukowina, Cedrowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Podleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa)

 

Rejon dzielnicowego Nr 63:

     sierżant sztabowy Marcin Konopko

 

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 185

telefon stacjonarny 47 71 282 37

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon przyległy do sklepu spożywczo-monopolowego „Topan” w miejscowości Juchnowiec Górny ul. Białostocka 6 - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach od 7.00 do 21.00, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie sklepu „Topan” w Juchnowcu Górnym ul. Białostocka 6.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby:
 • Wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu. Kontakt z kierownictwem oraz personelem sklepu „Topan” w Juchnowcu Górnym ul. Białostocka 6 pod kątem przypomnienia obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim oraz osobom nietrzeźwym.
 • Salsza systematyczna kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu, przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie sklepu z naciskiem na wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol.
 • Właściciele oraz personel sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym – sporządzanie wniosków na leczenie

miejscowości:

Biele, Brończany, Hermanówka, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Hryniewicze, Iagnatki (ulice: Gajowa, Jagodowa, Kręta, Kwiatowa, Malinowa, Miła, Piękna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Sosnowa, Spokojna, Wspólna, Zacisze), Janowicze, Janowicze Kol., Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kol., Juchnowiec Górny (ulice: Białostocka, Osiedlowa, Szkolna), Juchnowiec Kościelny (ulice: Brzozowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Plac królowej Rodzin, Rumiankowa, Słonecznikowa), Klewinowo, Koplany, Koplany Kol., Lewickie, Lewickie Kol., Lewickie Stacja, Niewodnica  Narg. Kol., Ogrodniczki, Rostołty, Rumejki, Szerenosy, Śródlesie (ulice: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Myśliwska, Podleśna, Sosnowa, Świerkowa, Tryczówka, Wólka, Złotniki)

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CHOROSZCZY

ul. Lipowa 2, tel. +48 47712 82 12

Kierownik - asp. szt. Dariusz Kalisty

tel. 606 414 040

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 64:

 aspirant Adam Bartnicki

e-mail:dzielnicowy.choroszcz1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 199

telefon stacjonarny 47 71 241 53

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie ciszy nocnej, zakłócanie porządku publicznego , zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w rejonie ulicy Powstania Styczniowego 26 w Choroszczy w rejonie sklepu „ Żabka” oraz przyległego bloku nr 8, w godzinach 18:00- 00:00 przez osoby przebywające na parkingu przed sklepem.

.Źródło informacji o zagrożeniu:

zagrożenie było zgłaszane  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • dokonywanie sprawdzeń rejonu sklepu oraz przyległego bloku nr 8 znajdującego się w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego w ramach wykonywanych czynności służbowych. Ujawnianie sprawców wykroczeń porządkowych, w razie ujawnienia nieprawidłowości powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy, sporządzić KZD.
 • kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń, w ramach potrzeb przeprowadzić działania mające na celu eliminacje w/w zagrożeń.
 • w zależności od poczynionych ustaleń, w razie potrzeby przeprowadzić wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu, zgłaszaniu niewłaściwych zachowań min. na opisanym wyżej odcinku drogi oraz negatywnych zachowań w rejonie sklepu Żabka.
 • Informowanie MGOPS w Choroszczy , GKRPA w Choroszczy , o zainteresowanie się sytuacją osób przebywających we wskazanym miejscu spożywających alkohol.
 • Informowanie właściciela sklepu o zakazie sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym.

miejscowości:

Choroszcz (ulice: 3 – go Maja, Akacjowa, Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baczyńskiego, Berlinga, Białostocka, Branickiego, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Chodkiewicza, Dominikańska, Dzika, Klonowa, Kolonia Gaj, Konwaliowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruszewska, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Narwińska, Ogrodowa, Paca Stefana Mikołaja, Pieściuka, Piłsudskiego, Piskowa, Plac Brodowicza, Podleśna, Powstania Styczniowego, Raginisa, Rybacka, Rynek 11 – go Listopada, Rumiankowa, Sarosieka Mieczysława, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spławikowa, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Szyszkowizna, Świerkowa, Traugutta, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zaczerlańska, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Żeromskiego, Żółtkowska)

 

Rejon dzielnicowego Nr 65:

  

aspirant Robert Modzelewski

e-mail: dzielnicowy.choroszcz2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 200

telefon stacjonarny 47 71 241 53

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w rejonie murowanej wiaty za świetlicą wiejską w Izbiszczach. W tym rejonie dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak: dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie. Najczęściej mieszkańcy wsi Izbiszcze, gromadzą się w przedmiotowym miejscu w godzinach wieczornych 20:00-00:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zagrożenie było zgłaszane  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Dokonywanie sprawdzeń rejonu sklepu podczas wykonywania czynności służbowych, ujawnianie i legitymowanie osób spożywających alkohol, reagowanie na popełniane wykroczenia porządkowe.
 • Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Choroszczy z wnioskiem o utworzenie regulaminu korzystania z wiaty,
 • Działania mające na celu eliminację zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, tj: podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • Ewentualne wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu.
 • Aktywizacja Sołtysa wsi Izbiszcze do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń.
 • Działania j.w. oraz ocena realizacji określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciel wiaty tj. Urząd Miejski w Choroszczy – utworzenie regulaminu korzystania z wiaty i umieszczenie go na terenie wiaty w widocznym miejscu.
 • Sołtys miejscowości Izbiszcze – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ewentualna pomoc przy uprzątnięciu zaśmieconego terenu.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy – rozpatrywanie ewentualnych wniosków o leczenie odwykowe osób stale spożywających napoje alkoholowe w miejscach objętych zakazem.

miejscowości:

Babino, Dzikie, Dzikie Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki, Żółtki Kolonia

 

Rejon dzielnicowego Nr 66:

aspirant Beata Wyżykowska

 

e-mail: dzielnicowy.choroszcz4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 201

telefon stacjonarny 47 71 241 53                  

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez właścicieli w m. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. Całodobowo, we wszystkie dni tygodnia psy biegające bez nadzoru, jak też psy bezpańskie. Stwarzają zagrożenie dla osób oraz innych zwierząt. Niektóre psy nie posiadają aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie. .

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne dzielnicowego. oraz zgłoszeń mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Spotkanie z Sołtysem wsi Dobrzyniewo Duże oraz pracownikiem Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym.
 • Przeprowadzenie wspólnych działań wraz z pracownikiem Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.
 • Informowanie o założeniach Planu Działania Priorytetowego podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin, sprawdzanie rejonu m. Dobrzyniewo Duże podczas obchodu. Uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów, reagowanie na popełniane wykroczenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym – działanie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku; przeprowadzenie wspólnych działań dot. informowania społeczności o przedsięwzięciu.
 • Sołtys m. Dobrzyniewo Duże - współpraca w kwestii informowania mieszkańców o przedsięwzięciu; informowanie Policji w przypadkach ujawnionych nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt, bądź też posiadanych informacji o braku szczepień p/wściekliźnie.

miejscowości:

Fasty (ulice: Bajeczna, Białostocka, Dobra, Dobrzyniewska, Dzikowska, Hydroforowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Polonijna, Przytorowa, Rolna, Skrajna, Słoneczna, Szosa Knyszyńska, Wiosenna, Zajazd), Nowe Aleksandrowo (ulice: Dominika, Kościelna, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Pogodna, Polna, Promienna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Wiosenna, Wiśniowa), Dobrzyniewo Fabryczne (ulice: Dębowa, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Królewska, Lipina, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Parkowa, Świerkowa, Zamkowa), Dobrzyniewo Duże (ulice: Białostocka, Czterech Wiatrów, Dębowa, Ełcka, Klonowa, Klubowa, Kościelna, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sadowa, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Zagórna, Żwirowa), Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Krynice, Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Pogorzałki, Podleńce, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie

 

 

 POSTERUNEK POLICJI W TYKOCINE

                 ul.Stary Rynek 2, tel. 47 71 141 75

              Kierownik -  st. asp. Krzysztof Pawluczuk

                               telefon stacjonarny 47 711 41 70

                                     telefon komórkowy 696 471 355

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 67:


młodszy aspirant Grzegorz Hećman

e-mail: dzielnicowy.choroszcz3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 202

telefon stacjonarny 47 71 141 75

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczo monoplowego w miejscowości Tykocin ul.Stary Rynek 14.Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,wszczynanie burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów,jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakółcenie spokoju i porządku publicznego

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • działania ukireunkowane na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale rówież podniesienie świadomości osób spożywających w tym mjescu co do sposobów wyjscia z uzależnienia.
 • aktywacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przybawające
 • wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych celem skierowanie na leczenie od uzleżnienia od alkoholu,Sądu rodzinnego i Nieletnich o wgląd sytuację rodzinną
 • spotkania z mieszkańcami -zorganizwoanie np.mini debaty społecznej
 • informacje mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,efektach działania,gromadzenie nowych pomysłow oraz nawiążanie kontaktów z władzami lokalnymi,
 • umieszczenie infromacji na tablicach informacyjnych
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu
 • działania oraz ewaluacja

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminny w Tykocinie-informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami

Gminny Ośrodek Pomocy w Tykocinie-zaintersowanie się sytuacją osób przebywających w/w miejscu i spożywaniu alkoholu

Właściciel oraz personel sklepu spożywczo-monopolowego w Tykocie ul.Stary Rynek 14-przypomnienie obowiązujących przepisów dot.sprzedaży alkoholu (małoletni,osoby nietrzeźwe)

miejscowości:

Tykocin (ulice: 11-go Listopada, Bernardyńska, Browarna, Choroszczańska, Gasztołda, Glogera, Górnickiego, Holendry, Jordyka, Kaczorowska, Kolonia Kaczorowo, Klasztorna, Kochanowskiego, Kombatantów, Kozia, 27-go Maja, Nadkanalna, Kolonia Nowe Miasto, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Czarnieckiego, Puchalskiego, Poświętna, Sokołowska, Stary Rynek, Wiesiołowskiego, Zacerkiewna, Zagumienna, Zatylna, Złota), Bagienki, Broniszewo, Dobki, Hermany, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kiślaki, Krosno, Leśniki, Lipniki, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo, Piaski, Popowlany, Radule, Rzędziany, Saniki, Sawino, Siekierki, Sierki, Słomianka, Sępiki, Stelmachowo, Stelmachowo Kolonia, Szafranki, Szelągówka Osada Leśna, Tatary, Żuki.

 

Rejon dzielnicowego Nr 68:

sierżant Przemysław Maliszewski

 

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.choroszcz5@bk.policja.gov.pl

 telefon komórkowy 601 504 322

 telefon stacjonarny 47 71 141 74

 

 

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów oraz zwierząt gospodarskich przez mieszkańców gminy Zawady. Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak: wypuszczanie psów poza posesję, nieodpowiednie zabezpieczenie posesji, wskutek czego zwierzę wychodzi na teren miejscowości bez właściciela..

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie katalogu obowiązków skierowanych do właścicieli psów oraz zwierząt gospodarskich dotyczących zachowania środków ostrożności przy ich trzymaniu. Przesłanie powyższego pisma do Urzędu Gminy Zawady oraz Sołtysów miejscowości w Gminie Zawady, celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców.
 • Dokonywanie sprawdzeń rejonu miejscowości gminy Zawady, podczas wykonywania czynności służbowych. Legitymowania właścicieli zwierząt, reagowanie na wykroczenia porządkowe.
 • Współpraca z Urzędem Gminy Zawady w celu propagowania konieczności zachowywania ostrożności przy trzymaniu zwierząt.
 • Kontynuacja w/w działań, przekazanie informacji władzom Gminy Zawady cele omawiania zagadnienia na sesjach Rady Gminy Zawady.
 • Kontynuacja w/w działań, ewentualna ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń oraz ocena realizacji określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Zawady - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt poprzez umieszczanie informacji na terenie budynku Urzędu Gminy.
 • Sołtysi - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat powyższych przepisów podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości.

miejscowości:

Zawady (ulice: Akacjowa, Kościuszki, Młynowa, Plac Wolności, Sienkiewicza, Wesoła), Zawady Borysówka, Zawady Kolonia, Zawady Stare, Cibory Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory Kołaczki, Cibory Krupy, Cibory Marki, Cibory Witki, Góra Strękowa, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnica, Krzewo Plebanki, Kurpiki, Łaś Toczyłowo, Maliszewo Łynki, Maliszewo Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie Wity, Wieczorki