Komisariat Policji I w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji I w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. Agnieszka Augustynowicz

Komisariat Policji I w Białymstoku ul. Waryńskiego 8 

47 71 121 86

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

 

 st. sierż. Mariusz Kulesza

e-mail: dzielnicowy.warynskiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 120

tel. 47 71 124 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Spożywanie alkoholu przy ul. Białówny 2   w miejscu objętym zakazem, przebywanie osób bezdomnych którzy zakłócają  spokój  i porządek  publiczny. Do popełniania wykroczeń dochodzi  codziennie w godz. 800-2100 .

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • Zarząd wspólnoty i Administracja Budynku - informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.

ulice:

Biała, Białówny (od ul. Sienkiewicza do ul. Malmeda nr 1 – 9 a i 2 – 6),  Bulwar Ireny Sendlerowej, Kilińskiego, Kościelna (od ul. Rynek Kościuszki do rzeki Białej nr 1 – 3 i 4 – 8), Liniarskiego, Lipowa (parzyste), Sienkiewicza (od ul Rynek  Kościuszki do rzeki Białej nr 1- 9 i 2 – 26), Skwer Armii Krajowej, Spółdzielcza, Suraska (od ul. Rynek Kościuszki do Placu Uniwersyteckiego nr 2-6), Zamenhofa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

 st. sierż. Mariusz Kulesza

e-mail: dzielnicowy.warynskiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 121

tel. 47 71 124 25

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenie się osób bezdomnych przed wejściem do bloku przy ulicy Malmeda 17 Białymstoku w godzinach popołudniowych tj.15-21 w czasie całego tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zdiagnozowane zagrożenie na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze popołudniowej ,monitorowanie oraz kontrolowanie w/w obszaru w czasie obchodu w rejonie służbowym celem wyeliminowania zagrożenia. Represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w obszarze. Poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • działania jak wyżej oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń,
 • Zarząd wspólnoty i Administracji Budynku – informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu.

ulice:

Aleja Piłsudskiego, Białówny (od ul. Malmeda do ul. Nowy Świat nr 10  i 11),  Częstochowska (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 i  6a),  Dąbrowskiego (od wiaduktu nad torami do Al. Piłsudskiego nr  nieparzyste), Ks. Abramowicza, Malmeda, Mazowieckiego, Nowy Świat, Piotrkowska, Pl. Niepodległości im. Dmowskiego, Przejazd, Skwer Ludwika Zamenhoffa, Stefana Kisielewskiego, Waryńskiego (od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 – 11 i nr 2 – 8)

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

sierż. szt. Paweł Mierzwiński

e-mail: dzielnicowy.warynskiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 124

tel. 47 71 125 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na ulicy Proletariackiej 13 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 15-24 dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania miejsca publicznego  i zakłócania porządku publicznego.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

 

Zaplanowane działania:;

 • powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie
 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia;
 • podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności
 • spotkania z mieszkańcami budynków - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • przedłużenie  KZD; 
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja  przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na począttku celu.
 • działania j.w. oraz ewaluacja

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - poinformowanie w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania sprawców wykroczeń,
 • WPI KMP Białystok - poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń

 • Mieszkańcy- informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia.Kontakt z okolicznymi mieszkańcami,monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa

 • Fundacja Spe Salvi-poinfromowanie fundacji zajmującej się streetworkingiem w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska bezdomości.

 

ulice:

Armatnia, Artyleryjska, Bohaterów Getta, Botaniczna, Częstochowska (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 12 –14 i nr 21 – 25), Czysta, Dąbrowskiego (od Al. Piłsudskiego do ul. Poleskiej  nr parzyste 14-30A), Grajewska, Plac Mordechaja Tenenbauma, Poleska (od rzeki Białej do ul. Dąbrowskiego  nr 49 – 89 i 46 – 48), Północna, Proletariacka, Skwer Tamary Sołoniewicz, Waryńskiego (od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej  nr 24 – 38 i 29 – 43), Włókiennicza, Żabia, Żytnia

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

 

mł. asp. Maciej Andrzejewski

e-mail: dzielnicowy.warynskiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 125

tel. 47 71 125 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych w rejonie Centrum Handlowego Park  całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, interwencje policji oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie sytuacji w rejonie wskazanym przez najemców lokali, gdzie również dochodziło do interwencji policji i doprowadzania osób bezdomnych do izby wytrzeźwień
 • rozmowa z napotkanymi osobami bezdomnymi i informowanie ich o ogrzewalniach i noclegowniach oraz obowiązku przestrzegania przepisów prawa.
 • Informowanie najemców lokali podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.
 • przedłużenie  KZD;
 • kontynuacja w/w działań. Rozmowa z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą we wskazanym rejonie.
 • działania j.w oraz ewaluacja.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez mieszkańców,
 • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei – współpraca przy informowaniu i edukowaniu osób bezdomnych o zagrożeniach,
 • Handlowcy z lokali przyległych do parku uzyskanie informacji na temat przebywania i zachowań osób bezdomnych.
 • Mieszkańcy informowanie mieszkańców o realizacji przedsięwzięcia. Kontakt
  z mieszkańcami i osobami korzystającymi z parku, monitorowanie ich poczucia bezpieczeństwa

ulice:

Bohaterów Monte Cassino (od ul. Św. Rocha do ul. Wyszyńskiego  nr 5 i 5a) Brukowa, Grochowa, Kalinowskiego, Krakowska, Lipowa (nr nieparzyste), Marmurowa, Park Centralny, Park Dziekońskiej, Skwer Konstantyna I Wielkiego, Stołeczna (od ul. Krakowskiej do ul. Wyszyńskiego nr 1 – 25 i 2– 14d), Sukienna, Św. Mikołaja, Św. Rocha, Plac Uniwersytecki

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

 

 asp. Łukasz Ustymowicz

e-mail: dzielnicowy.warynskiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 126

tel. 47 71 123 85

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie bloku przy ulicy Wyszyńskiego 15 oraz 19 w Białymstoku w godzinach popołudniowych tj.15-24 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców podczas cyklicznych spotkań.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze popołudniowej, monitorowanie oraz kontrolowanie w/w obszaru w czasie obchodu w rejonie służbowym celem wyeliminowania zagrożenia. Represjonowanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w obszarze. Poinformowanie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 •  działania j.w oraz ewaluacja

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • AD Rodzina Kolejowa – informowanie mieszkańców, informowanie o przedsięwzięciu.

ulice:

Bażantarska, Bohaterów Monte Cassino (od ul. Wyszyńskiego do ul. Młynowej nr 6 – 10 i nr 13 – 25), Ciechanowska, Grunwaldzka, Kopernika (od ul. Młynowej do ul. Składowej, nr parzyste 24 – 56), Opatowska, Łomżyńska, Pokorna, Sosnowa, Stołeczna (od ul. Wyszyńskiego  nr 53 – 81), Szczuczyńska, Warecka, Wyszyńskiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Starszy Dzielnicowy

 asp. szt.  Arkadiusz Kordaszewski 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 127

tel. 47 71 124 25

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie bloków przy ul. Młynowa 70,72 w piaskownicy od poniedziałku do niedzieli w godz. 12:00 – 21:00, zbierają się osoby, gdzie spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny, pozostawiają butelki i puszki po alkoholu zaśmiecając to miejsce.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, interwencje policji oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 •  powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • działania j.w oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie strażnika- dzielnicowego, który będzie współdziałał w celu wyeliminowania zaistniałego zjawiska.

ulice:

Angielska (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kopernika nr 1- 27 i 2 – 32), Bema (od ul. Cieszyńskiej do ul. Kopernika nr 2 – 58 i 1 – 61), Bażantarska, Chełmska, Cieszyńska, Cygańska, Czarna, Jasna, Kaczorowskiego, Kielecka, Kijowska, Kochanowskiego, Kopernika (od ul. Kaczorowskiego  do ul.  Młynowej, nr parzyste 2 – 22), Krótka, Kurpiowska, Legionowa (nr 28 i 30), Lubelska, Łukowska, Mariańskiego, Mławska, Młynowa, Mohylowska, Odeska, Ołowiana, Ostrowiecka, Piękna, Przechodnia, Sienny Rynek, Sosnowskiego, Św. Anny, Toruńska, Waszyngtona  (od nr 30 do  nr 38), Witebska, Wyszyńskiego (numerów brak), Żółta

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

 

mł. asp. Anna Kazberuk

e-mail: dzielnicowy.warynskiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 128

tel. 47 71 125 22

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych  w rejonie SOR-u Szpitala Wojewódzkiego mieszczącego się przy ul. Skłodowskiej 25, całodobowo od poniedziałku do niedzieli .

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały zgłaszane dyrekcji i personelu szpitala

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie sytuacji we wskazanym rejonie, gdzie dochodzi do interwencji policji i doprowadzania osób bezdomnych do izby wytrzeźwień.
 • Rozmowa z napotkanymi osobami bezdomnymi i informowanie ich o ogrzewalniach
   i noclegowniach oraz obowiązku przestrzegania przepisów prawa
 •  Informowanie personelu medycznego podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania
 • Kontakt ze Strażą Miejską.
 • Realizacji założonego już KZD, na podstawie interwencji policyjnych podyktowanych ujawnianiem nietrzeźwych osób bezdomnych narażonych na wychłodzenie i zamarznięcie oraz zgłoszeniem dyrekcji szpitala.
 • kontynuacja w/w działań. Rozmowa z osobami bezdomnymi
  i personelem medycznym oraz pacjentami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -poinformowanie patroli Straży Miejskiej o zagrożeniu wskazanym przez dyrekcję szpitala.
 • Personel medyczny i pacjenci –  rozmowa na temat zachowań osób bezdomnych oraz formach pomocy jakie mogą uzyskać bezdomni.
 • Osoby bezdomne – informowanie o formach pomocy

ulice:

Aleja Bluesa, Akademicka, Czackiego, Elektryczna (nr 12 i 13 – 15), Krasińskiego, Legionowa, (nr 1– 5  i 2–18), Marii C. Skłodowskiej, (nr nieparzyste 1 – 25), Mickiewicza (nr 1 – 5 i 2 – 2c), Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Park Planty, Plac Branickich, Plac Jana Pawła II, Plac Katyński, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rynek Kościuszki, Suraska (od Rynku Kościuszki do ul. Skłodowskiej nr 1 – 3a), Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich, Świętojańska (nr 12 – 32), Waszyngtona (od ul. Akademickiej do Marii C. Skłodowskiej nr 1 –11 i 4– 10)

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

 

asp. Krzysztof Szeszel 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 129

tel. 47 71 123 85

Punkt przyjęć interesanta:
siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej 
SM "Piaski" ul. Legionowa 9A

każda środa w godz. 12-14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym przez osoby przebywające w rejonie skweru przy ulicy Waszyngtona 14a. Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13 – 20.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów zgłaszanych przez mieszkańców podczas obchodu oraz naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu, powiadomienie Straży Miejskiej.
 • Aktywizacja spółdzielni mieszkaniowej Piaski do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami   w ramach dyżurów w SM Piaski. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działaniach.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń,
 • działania j.w oraz ewaluacja. .

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał celem wyeliminowania problemu.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski –informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami, informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą

ulice:

Bułgarska, Legionowa (nr 7 -15), Marii C. Skłodowskiej (numery parzyste nr 2 – 26), Rynek Rybny, Sucha, Waszyngtona (od ul. Marii C. Skłodowskiej do ul. Żelaznej nr 13 – 17 i 12 – 28), Wojskowa, Żelazna (nr  5 – 9)

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

 

st. sierż. Marcin Krupienik

e-mail: dzielnicowy.warynskiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 130

tel. 47 71 123 85

Punkt przyjęć interesanta:
Administracja Osiedla Tysiąclecia ul. Mazowiecka 39D
ostatni wtorek miesiąca w godz. 15:30-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon pawilonu handlowego przy ul. Wesoła 18 w Białymstoku - spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, przebywanie osób bezdomnych, którzy zakłócają  spokój
i porządku publiczny, zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie miejsc publicznych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

ustalenia własne oraz naniesionych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie sprawował nadzór we wskazanym rejonie.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń,
 •  działania j.w oraz ewaluacja.
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników  Socjalnych dla osób bezdomnych oraz osób uzależnionych od alkoholu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie kierownika, który będzie zlecał zadania celem wyeliminowania problemu
 • Zarząd wspólnoty i Administracja Budynku - informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.

   

ulice:

11 Listopada (nr 2), Mazowiecka, Szpitalna, Waszyngtona (od ul. Żelaznej do ul. Mazowieckiej nr 23 – 29), Wesoła, Wołodyjowskiego, Zwierzyniecka  (numery   nieparzyste  nr 1 –  21/1, Żelazna (nr 19 – 55   i 36 – 38)