Komisariat Policji II w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

 

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Marta Kurcewicz

Komisariat Policji II w Białymstoku ul. Warszawska 65

tel.47 71 125 34

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 10:

 

mł. asp. Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 146

tel. 47 71 135 04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godz. 12-14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Długa 76. Jest to rejon terenu zielonego oraz teren przyległy to parking w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania alkoholu. We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży, jak też mieszkańcy osiedla, osoby bezdomne które spożywają tam alkohol, w godzinach 06.00-22.00.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby przebywające w przedmiotowym rejonie;
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe;
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • właściciel oraz personelu sklepu Monopolowego - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe);

ulice:

al. Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nr 22 do nr 36, nieparzysty nr 3), Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste od nr 1 do nr 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

 

 asp. Marcin Kazimierski

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 148

tel. 47 71 135 04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godz. 12-14

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Swobodnej 20/1 . Jest to rejon pawilonów usługowych oraz sklepu z alkoholami, teren przyległy do przystanku autobusowego, zaplecze sklepu w którym znajdują się dogodne warunki do spożywania alkoholu. Zagrożenie zdiagnozowano  w godzinach 06.00-22.00.

.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie  to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również rozmów z mieszkańcami pobliskich bloków, którzy wskazują przedmiotowy problem czy też zgłoszenia telefoniczne.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 •  podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu
 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji, 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji,
 • Nawiązanie kontaktu z zarządcą  sklepu oraz personelem sklepu-przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

ulice:

Al. Jana Pawła II (nr 58 do 78),  Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste  nr 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (nr 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (nr nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

sierż. Edyta Pasieka

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

kom. 514 896 009

tel. 47 71 122 69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzież, która podczas pobytu w rejonie altanki przy ul. KEN 42 zakłóca porządek publiczny i uniemożliwia korzystanie innym mieszkańcom osiedla z altanki wskazane jest przedłużenie planu priorytowego z pierwszego półrocza 2020 roku. Zagrożenie występuje w godzinach 13:00-21:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie  to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego.. Oddziaływanie represyjne na sprawców wykroczeń.
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, osiedlowego domu kultury, ośrodka kultury fizycznej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z spółdzielnią mieszkaniową, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek  -np. służby zdrowia itp aby rozpowszechnić, rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska. Współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia;
 •  dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólne działania, indywidualna kontrola; 

ulice:

Generała Kleberga (ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych od nr 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od nr 1 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od  ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

asp. Daniel Łotysz

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 149

tel. 47 71 122 69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, w rejonie bulwarów która podczas pobytu zakłóca porządek publiczny i nie uniemożliwia korzystanie innym mieszkańcom osiedla z bulwarów wskazane jest objęcie rejonu działaniami w ramach planu priorytowego. Zagrożenie występuje w godzinach 13:00-22:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie  to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sygnałów wpływających od mieszkańców. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską, 
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska  – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólne działania, indywidualna kontrola

ulice:

Al. Jana Pawła II (od nr 80 do 100), Bacieczki (od ul. Kołłątaja do Al. Jana Pawła II nr 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od  ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ul. Kołłątaja nieparzyste  do ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku  do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

 

sierż.  Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

kom.885 997 147

tel. 47 71 121 28

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Gajowa 86
I i III  wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w sąsiedztwie bloku i sklepu spożywczo - przemysłowego przy ul. Porzeczkowej 17.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie  to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństw

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon o przedłużeniu realizacji planu priorytetowego,
 • W przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją ww. osób.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu
 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami;

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww. miejscu i spożywających alkohol,  
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedłużeniu planu priorytetowego..

ulice:

Antoniuk Fabryczny (nr 40 – 56), Hallera (nr 1 – 15), Gajowa (nr  53 – 81 od ul. Hallera do ul. Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Św. Kazimierza (nr parzyste), Winogronowa, Zagórna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

asp. Norbert Sieradzki

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 150

tel.  47 71 121 28

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Dziesięciny 45a.  Zagrożenie zdiagnozowano  w godzinach 15.00-17.00 oraz 19.00-23.00

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • uruchomienie służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

ulice:

Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (nr 2 – 34), Hallera (nr 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (nr 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Gen. Maczka (nr 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ul. Gen Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Św. Kazimierza (nr nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

sierż. Paweł Żynel

e-mail:dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

kom. 514 896 048

tel. 47 71 121 28

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Gajowa 86
I i III  wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywaniu alkoholu w rejonie bloku ul. Palmowa 38 w Białystok. Zagrożenie występuje w godzinach 18:00-23:00

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie naniesionych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

 II połowa 2020roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji;

ulice:

Al. 1000 lecia PP (nr 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (nr parzyste od 50 do 101), Gen. Maczka (od nr 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Gen. Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa,Pistacjowa, Polana, Produkcyjna (nr 80 do końca i nr 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 17: 

 

st. post. Michał Suproń

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 151

tel.  47 71 122 69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, gromadzenia się grup młodzieży, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków przy ul. Olimpijskiej. Zagrożenie występuje w godzinach 16:00-4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców, zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską,
 • oddziaływanie represyjne na osoby przebywające w miejscu zagrożonym,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolę rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia;

ulice:

Astronautów, Bacieczki (od ul. Produkcyjnej do Kołłątaja  nr 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od nr 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (nr 2 – 78 i nr 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

 

Rejon dzielnicowego Nr 18:

asp. Mariusz Pietruszkiewicz

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 131

tel. 47 71 122 04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ul. Białostoczek 36 jak i bloków do niego przyległych.Zagrożenie zdiagnozowano w godz. 12:00-16:00 oraz 18.00-22.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich bloków.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika–dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami,
 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

 

ulice:

Al. 1000 – Lecia P.P. (nr 15 – 69), Białostoczek (nr 21 - 107 i nr 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (nr 14 – 46), Sitarska (nr 18 – 68), Skidelska, Sokólska (nr 9 -  31 i nr 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 19:

Starszy Dzielnicowy

mł. asp. Katarzyna Szuniewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 153

tel. 47 71 122 04

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie przyległym do bloków Białystok ul. Radzymińska 5 i 7. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach godz. 08:00 – 23:00 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie weryfikacji Mapy Zagrożeń oraz rozmów z mieszkańcami osiedla, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej, pracownikami sklepów.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika/dzielnicowego odnośnie współdziałania w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające:
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu;
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • analiza przeprowadzonych działań oraz osiągniętych rezultatów;
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne;
 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia założonych celów, lub wdrożenie nowych metod, form, środków i sposobów, które pozwolą na wypracowanie i uzyskania określonego celu;
 • działania „Zimowy Ratownik” mające na celu pomoc osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i nie dopuszczenie do wychłodzenia organizmu;
 • podsumowanie osiągniętych celów;
 • tworzenie koncepcji na plan priorytetowy na pierwsze półrocze 2021.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca, współdziałanie z właściwym strażnikiem
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu w tym bezdomnych;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;
 • właścicieli oraz personelu sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu m.in. małoletnim, osobom nietrzeźwym.

ulice:

Al. Tysiąclecia PP (nr 3 – 13), Białostoczek (nr 2 – 30 i  nr 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (nr 1 – 17 i nr 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (nr nieparzyste, oraz nr  2 –18), Sokólska (nr 1 – 7)

 

Rejon dzielnicowego Nr 20:

  

 asp. Mariusz Chomicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 132

tel. 47 71 122 04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ul. Tysiąclecia PP52. Zdiagnozowane zagrożenie występuje codziennie w godzinach 6;00-22;00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - obserwacje wskazanego rejonu – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjęcie stosownych działań poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 2 do 72), Fabryczna (nr 89 – 147 i  nr 52 – 98), Gen. Wł. Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do nr 49 do ul. Generała Andersa), Wąska (nr 37 – do 81 i od nr 28 do 64), Węglowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 21:

 

st. sierż. Wojciech Mierzwiński

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 138

tel. 47 711 22 69

.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców rejonu lasku przy ul. Kolbego naprzeciwko Amadeo.Stwierdzić można, iż zagrożenie występuje codziennie w godz. 6:00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich zabudowań.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon
 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną.
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do nr 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do nr 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 22:

 

st. sierż. Daniel Skibicki

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 136

tel. 47 71 125 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zanieczyszczanie przestrzeni publicznej przez osoby przebywające w rejonie baru Topolanka i Żabka  ul. Wasilkowska 22 oraz Sosabowskiego 2 sklep TESCO. We wskazanym miejscu przebywają osoby mieszkające na osiedlu Wygoda, jak też osoby przypadkowe przemieszczające się komunikacją miejską oraz przebywają osoby bezdomne, żebrzące.              

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji, informacji uzyskanych od mieszkańców przyległych posesji oraz w trakcie weryfikacji naniesionego zagrożenia na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do obowiązujących przepisów prawnych,
 • rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego mieszkańców osiedla Wygoda,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • klub osiedlowy  – współpraca w kwestii informowania mieszkańców,
 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

42 Pułku Piechoty (parzyste od nr 2 do nr 42 , nieparzyste od nr 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki (nr nieparzyste od nr 55 do 87; nr parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do nr 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od nr 4 do 18/1, nieparzyste od nr 1 do 33), Trawiasta (parzyste do nr 18; nieparzyste do nr 7), Ustronna (nieparzyste do nr 35; nieparzyste do nr 36), Wasilkowska (nr parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 23:

Starszy Dzielnicowy

 asp. szt. Sławomir Bańkowski

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 133

tel. 47 71 135 14

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Ciepła 15
każda środa w godz. 15-17

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W związku z niewyeliminowaniem zagrożenia tj. gromadzenia się młodzieży narodowości czeczeńskiej i polskiej, będących często na wagarach lub ucieczce z placówek wychowawczych, zaczepianie przechodniów, zwłaszcza młodzieży, wszczynanie awantur  przy ul. Jurowieckiej 1 – rejon Galerii Handlowej, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych  takich jak zakłócanie spokoju, używanie słów nieprzyzwoitych, liczne kradzieże na terenie Galerii i zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie galerii handlowej. Miejsce to znajduje się w rejonie zarówno budynków mieszkalnych, przystanków autobusowych jak i hotelu Ibis. Zagrożenie występuje w godz. 10.00-22;00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • przedłużenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowanie zjawiska,
 • Nawiązanie dalszej współpracy z właściwym dzielnicowym Straży Miejskiej, który będzie współdziałał w minimalizacji zagrożenia, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska spożywania alkoholu i nagabywania klientów oraz grupowania się młodzieży
 • działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rad osiedla, spółdzielni mieszkaniowych do wspólnych działań na rzecz osiągnięcia  celu,
 • spotkania z mieszkańcami – zorganizowanie np. mini debaty społecznej,
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych,
 • umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek celem rozpowszechnienia informacji o przedsięwzięciu.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż   Miejska – wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w kontroli terenu na którym występuje zagrożenie.

ulice:

Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od nr 1 do 57), Jagienki (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od nr 4), Jurowiecka (parzyste od ul. Fabrycznej nr 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ul. Fabrycznej do ul. Ciepłej bez numerów), Poleska (nieparzyste od ul. Fabrycznej do nr 47, do linii brzegowej rzeki Białej), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska (nr 1 – 25 i nr 2-8)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 24:

 

st. sierż.  Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 134

tel. 47 71 135 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób nietrzeźwych, spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie placów zabaw przy ul. Kraszewskiego 23 i 23 A w Białymstoku, przy czym rejon ten jest następnie zaśmiecany a zarazem utrudnia to  egzystencję okolicznym mieszkańcom oraz korzystanie z placu zabaw  dla dzieci i ich rodziców bądź opiekunów.. Czas trwania zagrożenia to godz. 10:00 – 22:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i  realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • dalszy bieżęcy kontakt z przedstawicielami instytucji pomocowych
 • ewentualna informacja dla  podmiotów pomocowych np. powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Spółdzienia Mieszkaniowa ZACHĘTA – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje itp. -  oddziaływanie zgodnie z zadaniami,
 • informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą, przebudową odnowieniem itp. infrastruktury osiedla,
 • właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

 

ulice:

Dzika, Fabryczna (parzyste od nr 2 do 50), Jagienki (od ul. Sienkiewicza do ul. Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste nr 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ul. Ogrodowej nr 5 do nr 21), Łąkowa, Ogrodowa (od nr 1 do nr 23 nieparzyste do ul. Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Poleska (od ul Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nieparzyste od nr 11 do 47), Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od nr 49 do końca (nr 89)/parzyste od nr 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 25:

st. sież. Wojciech Nesteruk

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 139

tel. 47 71 135 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie

Przebywanie osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem oraz popełnianie przez te osoby wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecania i spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócanie ciszy nocnej w rejonie ulicy: Warszawskiej  31 – 33 – rejon pustostanów i terenu do nich przyległego w godzinach: całodobowo.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja założonego KZD celem wyeliminowania zjawiska, ,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń , organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, zarządcy nieruchomości, właściciela lokalu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarządca nieruchomości – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol

 

ulice:

Al. Piłsudskiego (od ul. Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ul. Sienkiewicza, nr 28A), Branickiego (od ul. Pałacowej do ul. Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 9; do linii  brzegowej rzeki Białej)), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ul. Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste nr 2 do nr 8)), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Warszawskiej (nr 9 i 10)), Kraszewskiego (parzyste od ul. Ogrodowej (nr 2) do końca (nr 34)), Ogrodowa (od ul. Sienkiewicza do ul. Pałacowej parzyste od nr 2 do końca, nieparzyste od nr 11 do końca), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej (nr 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od nr 1 do nr 47/1), Sowia, Starobojarska (od ul Słonimskiej do ul Kraszewskiego; nieparzyste od nr 13 do 15A parzyste od nr 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ul. Kraszewskiego do ul. Dalekiej (nr 2 i 2A)), Warszawska (od ul Sienkiewicza do ul Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 47 i parzyste od nr 2 do 42A)), Wróbla

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 26:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 140

tel. 47 71 125 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób min. bezdomnych  w piwnicy bloku przy ul. Mieszka I 21  w rejonie VII klatki schodowej , gdzie dochodzi do spożywania alkoholu  zaśmiecania piwnicy zakłócania ładu i porządku. Gromadzące się tam osoby rzucają niedopałki papierosów w miejscu zainstalowanych urządzeń gazowych co może skutkować wybuchem gazu oraz wzniecenia pożaru.Zdiagnozowany problem dotyczy osób tam przebywających w godzinach  19.00-02.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji Policji w danym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • informacja dla  podmiotów pomocowych np. itp., powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów celem rozwiązania problemu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje itp. 
 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim i osobom nietrzeźwym 

ulice:

Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta ((od Piastowskiej do rz. Dolistówki) posesje nr 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ul. Dalekiej do ul. Piastowskiej)

 

Rejon dzielnicowego Nr 27:

 
sierż. szt. Michał Baranowski
 

e-mail: dzielnicowy.warszawska7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 141

tel.  47 71 125 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych, nietrzeźwych oraz spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie budynku banku PKO  przy ul. Chrobrego 2 w Białymstoku,, przy czym rejon posesji jest następnie zaśmiecany a zarazem utrudnia to  egzystencję okolicznym mieszkańcom.Gromadzenie się osób o różnej kategorii wiekowej, które spożywają alkohol, zaśmiecają przy tym teren publiczny, jak również mogą posiadać przy sobie środki odurzające w rejonie.Czas trwania powyższych zagrożeń to godz. 6:00 – 00:00 w każdym dniu tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i  realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby 
 • ewentualna informacja dla  podmiotów pomocowych np. powiadomienie Miejskiego
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Spółdzienia Mieszkaniowa ZACHĘTA – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami, informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą, przebudową odnowieniem itp. infrastruktury osiedla,
 • właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

ulice:

Chrobrego, Piastowska

 

Rejon dzielnicowego Nr 28:

 

asp. Andrzej Nowik

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 142

tel. 47 71 125 07

 

 • Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób nietrzeźwych, spożywających alkohol oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloku Św. Wojciecha 18 w Białymstoku. Powyższe zagrożenie występuje głównie
i nasila się w godzinach 06:00-0:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie rozpoznania terenowo osobowego właściwego dzielnicowego we współpracy z dzielnicowym rejonu sąsiadującego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze rannej i wieczorowej poprzez aktywizację służb patrolowych wramach KZD
 • edukowanie społeczeństwa podczas obchodu
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych infromacji modyfikacja.

 • szukanie nowych metod,środków które pozwolą na uzyskanie ,wypracowanie określonego na początku celu.

 • Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja Osiedla Piasta I-bieżąca wymiana infromacji o sytuacji w miejscu zagrożonym
 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego,
 • Dzielnicowy rejonu przyległego nr 27-ogólna pomoc w realizacji zakładanych celów 
 • Poczta Polska ,PKO Bank Polski-bieżąca wymiana infromacji o sytuacji w miejscu zagrożonym

ulice:

Branickiego (nr 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej (nr 17,19,21 i  nr 32,34,36), Piasta (nr 2 – 52 oraz nr 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 56), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska (nr 1 do 11 i od nr 2 do 10), Warszawska (nr 49 do końca i  nr 44 do końca), Wiktorii, Wylotna