Struktura KMP - Struktura - KMP Białystok

Struktura KMP

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

15-369 Białystok, ul. Bema 4

tel. sekretariat 47 71 134 00

e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Komendant Miejski Policji w Białymstoku lub jego zastępcy

w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00

 

Brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP W BIAŁYMSTOKU

1

 Komendant Miejski Policji w Białymstoku

2

 I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji

3

 Z-ca Komendanta Miejskiego Policji

4

 Komisariat Policji I

5

 Komisariat Policji II

6

 Komisariat Policji III

7

 Komisariat Policji IV

8

 Komisariat Policji w Łapach

9

 Komisariat Policji w  Wasilkowie

10

 Komisariat Policji w Zabłudowie

11

 Posterunek Policji w Choroszczy

12

 Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej

13

 Posterunek Policji w Supraślu

14

 Posterunek Policji w Michałowie

15

 Posterunek Policji w Gródku

16

 Posterunek Policji w Tykocinie

17

Posterunek Policji w Zaściankach

18

 Wydział Sztab Policji

19

 Wydział Patrolowo – Interwencyjny

20

 Wydział Ruchu Drogowego

21

 Wydział  Kadr

22

 Wydział Prewencji

23

 Wydział Kryminalny

24

 Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

25

 Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

26

 Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

27

 Referat Techniki Kryminalistycznej

28

 Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

29

 Radca Prawny

30

 Wydział ds. Wykroczeń

31

 Zespół Prasowo-Informacyjny

32

 Zespół Administracyjno - Gospodarczy

33

 Zespół ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej