"MAM WYBÓR... WYBIERAM ROZSĄDEK" - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"MAM WYBÓR... WYBIERAM ROZSĄDEK"

Data publikacji 04.03.2021

Białostocka policjantka z Wydziału Prewencji przeprowadziła spotkania online w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”.

Policjantka z Wydziału Prewencji białostockiej komendy, przeprowadziła spotkania online z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Odbyły się one w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Głównym tematem spotkań były kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji i jej przejawy. Mundurowa zapoznała uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich. Policjantka wymieniła najczęściej popełniane przez młodzież czyny karalne. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania zadawane przez uczniów. Tego rodzaju zajęcia będą kontynuowane w przyszłości. 

  • policjantka z wydziału prewencji podczas lekcji online
  • policjantka z wydziału prewencji podczas lekcji online
  • policjantka z wydziału prewencji podczas lekcji online