O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM W XIV LO W BIAŁYMSTOKU - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM W XIV LO W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 13.12.2017

Białostoccy funkcjonariusze kontynuują warsztaty tematyczne z młodzieżą z klas o profilu mundurowym. Tym razem mundurowi z białostockiej prewencji i drogówki omawiali z uczniami z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Policjanci z białostockiej prewencji i drogówki zorganizowali w miniony piątek, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku i dyrektorami szkół z klasami o profilu mundurowym, warsztaty dla młodzieży z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tematem przewodnim były zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, a także aspekty prawne dotyczące odpowiedzialności karnej za naruszanie i łamanie przepisów drogowych. Policjanci zwrócili się do młodzieży o reagowanie w sytuacjach, gdy są świadkami tego, jak ktoś pod wpływem alkoholu lub środków odurzających chce prowadzić auto. Podczas prelekcji mundurowi przedstawili przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz ich nieprawidłowe, niezgodne z przepisami ruchu drogowego zachowania pieszych na drodze. Ponadto omówiono zalety używania i stosowania elementów odblaskowych w ruchu drogowym. Uczniowie klas mundurowych biorący udział w prelekcji z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.