Promocja zawodu policjanta w Łapach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta w Łapach

Data publikacji 15.11.2017

Łapscy funkcjonariusze w ramach „Tygodnia przedsiębiorczości” organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach promowali zawód policjanta. Mundurowi zapoznali uczniów z meandrami policyjnej służby, a także przedstawili zasady i tryb rekrutacji.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Łapach w ramach przedsięwzięcia pn. "Tydzień przedsiębiorczości" organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, promowali zawód policjanta. Spotkanie podzielone na dwa bloki tematyczne dotyczyły m.in. zachęcania młodych ludzi do kontynuowania nauki w klasie mundurowej. Wskazywali, że dzięki temu będą uczestniczyli w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych. Dla wielu uczniów jest to bowiem początek drogi do służby i upragnionego munduru. W kolejnej części prelekcji funkcjonariusze przedstawili młodzieży strukturę organizacyjną łapskiej jednostki i omówili główne zagadnienia jakimi zajmują się poszczególne wydziały. Policjanci szczegółowo zaprezentowali także zasady i tryb rekrutacji. W trakcie prelekcji padało wiele pytań, na które mundurowi z chęcią odpowiadali.