Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy Policji ze szkołami z klasami o profilu mundurowym

Data publikacji 28.09.2017

Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku i dyrektorami szkół z klasami o profilu mundurowym z powiatu białostockiego. Określone zostały w nim zasady współpracy przy realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych.

Komendant Miejski Policji w Białymstoku Pan inspektor Wojciech Macutkiewicz, Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Pan Leszek Kochanowski, Dyrektor Zespołu Szkół Mundurowych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani Dorota Kondratiuk, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Pani Kamilla Przychodzień i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku Pan Andrzej Kryszeń podpisali dzisiaj porozumienie określające zasady współpracy Policji ze szkołami z klasami o profilu mundurowym. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych. Celem jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji oraz wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do pielęgnowania tradycji oraz poznania Ceremoniału Policyjnego.

Dla wielu młodych ludzi początkiem drogi do służby i wymarzonego munduru jest edukacja w klasach mundurowych. Licealiści na zajęciach dowiadują się, że służba w Policji wymaga zaangażowania, poczucia misji, lecz także znajomości prawa i procedur. Mundurowi muszą liczyć się z pracą w weekendy, święta i po godzinach czy koniecznością przerwania wypoczynku. Uczniowie klas mundurowych dowiadują się także o tym, że praca w Policji wymaga uczciwości, sumienności i empatii, że policjant powinien być odporny psychicznie i umieć radzić sobie w sytuacjach zagrożenia.