Komisariat Policji w Wasilkowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Wasilkowie

KOMISARIAT POLICJI W WASILKOWIE

ul.Dworna 4 16-010 Wasilków 

tel.857104034

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 69:

st. sierż. Natalia Siekierko

e-mail: dzielnicowy.wasilkow1@bk.policja.gov.pl

kom. 789 218 169

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie  zalewu na ul. Białostockiej w Wasilkowie w godz. 12:00 – 22:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają miejsce publiczne, ponadto w okresie zimowym osoby łowiące ryby również popełniają wykroczenia porządkowe. Są to osoby dorosłe jak i młodzież.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Urzędem Miasta w Wasilkowie  celem właściwego informowania mieszkańców o zakazie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Wasilkowie – odpowiednie oznakowanie miejsc, informowanie o zakazie spożywania alkoholu i zaśmiecania
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie- przekazywanie informacji dla członków Rady Miejskiej o zdiagnozowanym zagrożeniu, informowanie mieszkańców na spotkaniach o działaniu planu priotytetowego, oraz o konsekwencjach wynikających z popełniania wykroczeń porządkowych,
 • Dyrekcja SP 1 ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.
 • Dyrekcja SP 1 ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Wasilków (ulice: 11-go Listopada, Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dereniowa,  Dmowskiego, Dworna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska, Jana Pawła II, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kryńska, Krzywa, Ks. Rabczyńskiego, Leśna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plater, Pogodna, Prosta, Prusa, Rondo Św. Krzysztofa, Równoległa, Rydza Śmigłego, Rynek Kilińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzatów, Słoneczna, Słowackiego, Sosnkowskiego, Sportowa, Stawowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek, Żeromskiego).

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 70:

Starszy Dzielnicowy

asp. Karol Januszko

 

e-mail: dzielnicowy.wasilkow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 188

tel. (85) 710 40 34

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw i boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Studziankach  w godz. 16:00 – 00:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych, zakłóca ład i porządek publiczny. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu. Młodzież na teren boiska wchodzi przez otwarte bramki.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studziankach.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież
 • dalsze nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Studziankach celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Studziankach  – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Sołtys wsi Studzianki – przekazywanie na spotkaniach informacji mieszkańcom wsi Studzianki o działaniu planu priorytetowego ni konsekwencjach popełniania wykroczeń.

miejscowości:

Dąbrówki (ulice: Dębowa, Dworna, Gajowa, Gruntowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ostra Góra, Podgórna, Piaskowa, Radosna, Starowiejska, Tartaczna, Wesoła, Zdrojowa, Zimny Zdrój), Horodnianka, Jurowce (ulice: Augustowska, Białostocka, Dębowa, Dobra, Jaśminowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Przyleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wjazd, Wschodnia, Zagórna), Katrynka, Kolonia Zaścianek, Kolonia Mostek, Małogruska, Nowodworce (ulice: 3 Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Daliowa, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdowska, Krynicka, Krzywe Góry, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna), Osowicze, Ożynnik, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie (ulice: Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dębowa, Dorzeczna, Jeżynowa, Kaczorowskiego Ryszarda, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Leśna, Łąkowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ukośna, Polna, Porzeczkowa, Rogowo, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Spójna, Stawowa, Świerkowa, Transportowa, Wspólna), Studzianki (ulice: Akacjowa, 3 –go Maja, Białostocka, Brzozowa, Dębowa, Dworna, Gajna, Gościnna, Jagodowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podgórna, Podleśna, Polna, Polonijna, Sokólska, Sosnowa, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Wichrowa, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Zapiecek, Zapieczki,

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 84:

sierż. szt. Waldemar Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.wasilkow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 187

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bazaru przy ul. Polnej 4A w Wasilkowie funkcjonuje nowo powstały w 2019 r. sklep monopolowy „Seteczka”, który jest czynny aż do północy. Klienci sklepu gromadzą się w jego pobliżu od wczesnych godzin wieczornych tj. około 18:00 i są tam widywani nawet po zamknięciu sklepu do godz. 01:00. Osoby te, często nietrzeźwe, popełniają szereg wykroczeń porządkowych tj. zakłócają spokój i porządek publiczny, zakłócają spoczynek nocny, używają słów wulgarnych, śmiecą, spożywają alkohol w miejscu do tego nie przeznaczonym. Ponadto najzwyczajniej wywołują strach u okolicznych mieszkańców.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów napływających do dzielnicowego bezpośrednio od mieszkańców, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz oficjalnych osobistych zgłoszeń w Komisariacie Policji w Wasilkowie.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych i konkretnych miejsc na bazarze, w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych w rejonie przyległym do bazaru
 • Nawiązanie stałej współpracy z właścicielami okolicznych sklepów celem właściwej i aktualnej oceny skali problemu i ewentualnego zabezpieczenia nagrań z kamer monitoringu
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,
 • podjęcie ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Wasilkowie celem należytej oceny zasadności udzielania koncesji na sprzedać napojów alkoholowych właścicielom sklepu „Seteczka
 • podjęcie ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Wasilkowie celem należytej oceny zasadności udzielania koncesji na sprzedać napojów alkoholowych właścicielom sklepu „Seteczka”
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciele sklepów prowadzący działalność na bazarze przy ul. Polnej 4 w Wasilkowie   – wspólnie z dzielnicowym, przekazywanie informacji przechodniom i klientom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz uczulenie na konsekwencje związane z popełnianymi tam wykroczeniami, pozyskiwanie materiałów z nagrań kamer monitoringu
 • Urząd Miasta w Wasilkowie – podjęcie dialogu w celu oceny przydatności jak i szkodliwości działalności sklepu „Seteczka”, kontrola przestrzegania zasad dot. posiadania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych

ulice:

Wasilków (ulice: Akacjowa, Błękitna, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Elektryczna, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Jurowiecka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krucza, Kupiecka, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łazienna, Łąkowa, Łukasza Górnickiego, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Piasta, Podleśna, Polna, Produkcyjna, Projektowana, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rolna, Rzemieślnicza, Sokola, Sosnowa, Spożywcza, Staszica, Świerkowa, Wielobranżowa, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zajęcza, Zakładowa, Zielona, Żurawia, Żwirowa).

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ul. Marszałka Piłsudskiego 9, tel. /85/ 670-41-12

Kierownik 

sierż. szt. Ziemowit Wróblewski

 

 

tel. 694 407 999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 71:

 

sierż. szt.  Kamil Popławski

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 190

tel. (85) 670-41-13

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie Czarnej Białostockiej przy ul. Piłsudskiego 60 w godzinach 14.00 – 00.00 gromadzą się osoby, które zakłócają porządek, spożywają alkohol i zaśmiecają przyległy do bloku rejon.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zaznaczanie zagrożenia  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz problem wskazany przez Burmistrza Czarnej Białostockiej

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD, 
 • wystosowanie pisma do Burmistrza czarnej Białostockiej infromującgeo o objęciu Targowicy Miejskiej palnem działania priorytetowego rejonu 71,
 • propagowanie planu podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin
 • spotkania profilaktyczne z uczniami SP nr 1 I SP nr 2 w Czarnej Białostockiej
 • wystosowanie pisma do WPI KMP B-stok o zwiększenie liczby patroli na terenie Czarnej Białostockiej
 •  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, działania z dzielnicowymi przyległych rejonów,
 • wzmozona kontrola własna miejsca zagrożonego, działania z dzielnicowym przyległego rejonu
 • analiza i ocena planu działania priorytetowego

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej- infromowanie Policji o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia porządku prawnego w rejonie Targowicy Miejskiej
 • Współpraca z dyrekcją SP nr 1 i SP nr 2w Czarnej Białostockiej -współpraca przy organizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Bablika, Białostocka, Borówkowa, Gołębia, Jagodowa, Jeżynowa, Konopnickiej, Kosińskiego, Łąkowa, Malinowa, Piłsudskiego, Poziomkowa, Prusa, Rybacka, Sienkiewicza, Sportowa, Św. Huberta, Torowa, Zagórna, Zamiany, Żeromskiego, Żurawinowa)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 72:

 sierż. szt.  Kamil Popławski

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka2@bk.policja.gov.pl

kom. 504 316 412

tel. (85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ulicy Sokólskiej w Czarnej Białostockiej o różnych porach dnia wałęsają się bezpańskie psy oraz sobodnie biegają psy,których właściciele nie zachowuja należytej ostrozności przy trzymaniu zwierzęcia.Psy te stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym oraz są zagroiżeniem dla pieszych wobec których są agresywne.

         

Źródło informacji o zagrożeniu:

problem został wskazany przez mieszkanców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD
 • kontakt ze Stowarzyszeniem Obrońcy Zwierząt "AS" w Czarnej Białostockiej w celu nawiązania współpracy w zakresie profialktyki społecznej dotyczącej sprawowania należytej opieki nad zwierzętami
 • propagowanie planu działania priorytetowegopodczas orgaznizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,działania z dzielicowym przyległego rejonu
 • konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnionych wykroczeń przez służby patrolowe i służbę obchodową dzielnicowego
 • w przypadku ujawnienia bezpańskich psów wystosowanie pisma do Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w celu ich odłowienia
 • spotkanie z mieszkańcami ul.Sokólskiej
 • analiza i ocena planu działania priorytetowego

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej-odłowienie bezpańskich psów
 • Stowarzyszenie Obrońcy Zwierząt "AS"-współpraca w ramach profilaktyki społecznej dotyczącej prawidłowej poieki nad zwierzętami

 

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna, Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Marszałkowska, Mieszka I, Mickiewicza, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Skórzana, Słoneczna, Słowackiego, Sokólska, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta, Tulipanów, Wierzbowa, Wiosenna, Wrzosowa , Wybickiego, Zielona)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 73:

Starszy Dzielnicowy

mł. asp. Bogusława Dowgiert

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 191

tel.(85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie miejscowości Czarna Wieś Kościelna na ul. Sosnowej,K.Edwarda Szapelai ul.Pięknej w godzinach 7.00 - 10.00 i 17.00 - 22.00 bardzo  często dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego przez jeżdżących tam kierowców. Przekraczenie dozwolonej prędkosci przez kierujących pojazdami oraz  nietrzeźwi kierujący.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem ten zgłoszony został w trakcie debaty społecznej w dniu 15.05.2019r. jak również podczas rozmów z mieszkańcami

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 •  poinfromowanie mieszkańców miejscowości Czarna Wieś Koscielna o dalszyej ścislejszej współpracy w realizacji planu priorytetowego -w tym promocja KMZB
 • wystosowanie pisma do WRD KMP dot.współpracy z patrolem WRD KMP w Białymstoku
 • wystosowanie pisma doWPI KMP w Białymstoku oraz OPP w Białymstoku o zwiększenie patroli mwe wskaznym rejonie celem ujawnienia nietrzeźwych kierujących i innych wykroczeń
 •  Propagowanie przedsięwzięcia planu priorytetowego podczas orgaznizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • spotkania z młodzieżą w czasie ferii zmiowych dot.bezpieczeństwa na drodze zorganizowane przy współpracy z dyrektorem szkoły
 • wzmożona kontrola w rejonie szkoły z uwagi na zgłoszenia mieszkanców o nieprawidłowościach przy dowożeniu dzieci do szkoły (najczęsciej bez wymaganego fotelika)
 • ponowne wystapienie do powiatowego Zarządu dróg w celu uzyskania infromacji o podjęciu decyzji przez odbręną komisję w kwestii ewentulanego zamonowania spowalniaczy
 • działania z dzielnicowym przyległego rejonu
 • kontrola prędkosci przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku przy pomocy Ręcznego Miernika Prędkości co najmniej raz w  miesiącu
 • działanie prewencyjne dzielnicowego posterunku Policji w czarnej Białostockiej polegające na obserwacji miejsca zagrożonego przy użyciu oznakowanego radiowozu celem ujawnienia innych wykroczeń 
 • konsekwentne ściganie zgłaszanych i ujawnianych wykroczeń przez służby patrolowe i dzielnicowego
 • spotakanie z Sołytsem ew.mieszkańcami miejscowości czarna Wieś Kościelna ,analiza podjętych działań ,ocena razliacji planu priorytetowego rejonu służbowego nr 73

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • dalsza współpraca z pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w celu uzyskania infromacji o możliwości zamontowania spowalniaczy w miejscowości Czarna Wieś Kościelna
 • nawiązanie współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej mgr. Agnieszką Znajda - współpraca przy organizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą

miejscowości:

Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Czarna Wieś Kościelna (ulice: Cicha, Górna , Leśna, Okrężna , Piękna, Ratowiecka, Sosnowa, Stawowa, Szapela, Szkolna, Świętojańska, Ustronie, Wesoła, Wierzbowa, Zacisze), Czumażówka – Gajówka, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kolonia Dworzysk, Kolonia Burczak, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ośrodek, Podniemczyn, Podzamczysk, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most – Gajówka, Ruda Rzeczka, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś

 

 

POSTERUNEK POLICJI W SUPRAŚLU

ul. Kościelna 2, tel. /85/ 670-41-63

 

Kierownik - mł. asp. Renata Brańska

tel. 694 407 987

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

.

 

Rejon dzielnicowego Nr 74:

sierż. Barbara  Januszko

e-mail:dzielnicowy.suprasl1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 192

tel. (85) 670 - 41 - 63

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie ulicy 3 Maja w Supraślu, we wskazanym miejscu kierujący nie stosują się nagminnie do znaków B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „ zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”  .

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmowy na debacie społecznej  oraz rejestr interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • kontrole wskazanego miejsca w celu ustalenia kiedy uciążliwe zjawisko występuje najczęściej
 •  sporządzenie karty zadania doraźnego,
 • wystąpienie do zarządy drogi Burmistrza Supraśla w sprawie rozważenia zmiany organizacji ruchu, rozmowy ze strażakami OSP w Supraślu
 • nawiązanie współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
 • nawiązanie współpracy z okolicznymi mieszkańcami oraz właścicielami lokali gastronomicznych oraz rozrywkowych
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie za popełnione wykroczenia
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Supraślu – spotkanie z Burmistrzem Supraśla które na celu będzie miało rozważenie zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicy 3 Maja ewentualnie zmianę występujących tam znaków drogowych, wywieszenie dodatkowych znaków informacyjnych dotyczących zasad ruchu na ulic 3 Maja, wymiana spostrzeżeń związanych z realizacją palnu
 • Właściciele i pracownicy lokali rozrywkowych i gastronomicznych- informowanie klientów o  znaczeniu znaków drogowych znajdujących się na ulicy

 • Strażacy OSP w Supraślu – reagowanie na kierujących nie stosujących się do znaków zakazu na ulicy, informowanie Policji o nieprawidłowościach

 • Okoliczni mieszkańcy – informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, pozyskiwanie informacji dotyczących spostrzeżeń mieszkańców

miejscowości:

Supraśl (ulice: 11-go Listopada, 3 –go maja, Aleja Niepodległości, Bazylianów, Białostocka, Brzozówka, Budkiewicza i Ulmana, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Cieliczańska, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Klasztorna, Klonowa, Kodeksu Supraskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasny Las, Ks. Stanisława Bujnowskiego, Ks. Biskupa Jaworowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Ks. Ottona Sidorowicza, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Mareckiego Ferdynanda, Modrzewiowa, ,Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Orla, Os. Robotnicze, Piaskowa, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Rymarka, Sarnia, Sławińskiego, Słowackiego, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Stanisława Stasica, Szkolna, Świerkowa, Uroczysko Pustelnia, Tartaczna, Topolowa, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Zielona, Źródlana, Żurawia, Żwirki i Wigury

 

 

 

Rejon Dzielnicowego Nr 83:

mł. asp. Krzysztof Raszkiewicz

 e-mail: dzielnicowy.suprasl2@bk.policja.gov.pl

kom. 606 112 472

tel. (85) 670 -41 -63

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak również bezpańskie, wałęsające się psy po terenie miejscowości Ogrodniczki, Karakule, Sowlany, Ciasne oraz zapewnienie zwierzętom właściwych warunków bytowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, sygnały wpływające od mieszkańców, sołtysów wskazanych miejscowości jak i rejestr przeprowadzonych interwencji Policji .

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych,
 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem poznania przyczyny przedstawionego problemu.
 • podjęcie współpracy z lekarzem weterynarii w Supraślu oraz proboszczem Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Karakulach.
 • zacieśnienie współpracy z Urzędem  Gminy w Supraślu celem umieszczenia na stronie internetowej informacji o obowiązkach właścicieli zwierząt w zakresie sprawowania nad nimi nadzoru i zapewnienia im właściwych warunków bytowych w okresie zimowym,
 • spotkania informacyjne z mieszkańcami podczas obchodu rejonu celem informowania o w/w.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • działania j.w oraz ewaluacja. Analiza wyników osiągniętych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji wybranych czynności

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtysi – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasilaaktywizacja społeczności lokalne

 • Lekarz Weterynarii w Supraślu – informowanie mieszkańców podczas szczepienia psów o obowiązkach dotyczących zachowania ostrożności przy trzymaniu psa oraz zapewnieniu zwierzęciu właściwych warunków wynikających z Ustawy o Ochronie Zwierząt.

 • Okoliczni mieszkańcy -  informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, pozyskiwanie informacji o osobach nie stosujących się do obowiązków nałożonych na właścicieli psów

miejscowości:

Cieliczanka (ulica:Aroniowa, Borowinowa, Chabrowa, Fiołkowa, Makowa, Łubinowa, Paprociowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tatarakowa, Uzdrowiskowa, Wawrzynkowa, Wiesiołkowa), Ciasne (ulice: Dobra, Polna, Serwitutowa, Słowikowa, Spacerowa, Sportowa, Urocza, Wczasowa, Wrzosowa, Zielona, Żurawinowa), Cegielnia, Czołnowo, Drugowszczyzna, Izoby, Jałówka, Karakule (ulice: Bagnowska, Karakule, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Leśna, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Ptasia, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Turystyczna, Wąska, Widokowa, Wycieczkowa, Zagumienna), Konne, Kopna Góra, Kozły, Kolonie, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kozia, Górka, Młynowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Świerkowa), Ogrodniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Elektryczna, Graniczna, Iglasta, Jeziorna, Kamienna, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna, Żwirowa), Pieczonka Kol., Podjałówka, Podłaźcie, Podsokołda, Pólno, Sadowy Stok, Sokołda, Sowlany (ulice: Alejkowa, Cedrowa, Ładna, Łąkowa, Miodowa, Objazdowa, Oficerska, Przyjazna, Przyjemna, Sosenkowa, Sympatyczna, Św. Krzyża, Św.Marka, Truskawkowy Zakątek, Ułańska, Wiatrakowa, Wojskowa), Stary Majdan, Surażkowo, Turośl Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona