Komisariat Policji w Wasilkowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Wasilkowie

KOMISARIAT POLICJI W WASILKOWIE

ul.Dworna 4 16-010 Wasilków 

tel.857104034

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 69:

st. sierż. Natalia Siekierko

e-mail: dzielnicowy.wasilkow1@bk.policja.gov.pl

kom. 789 218 169

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się na terenie Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie przy ul. Sienkiewicza 24 w godz. 16:00 – 02:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. Po godzinach funkcjonowania placówki bramki są zamykane, lecz młodzież na teren placu wchodzi przez uszkodzone ogrodzenie znajdujące się od ul. Czystej 23. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje, systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież, nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Dyrektorem Przedszkola celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2 – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,

 • Dyrekcja Przedszkola „Słoneczne” Wasilków ul. Sienkiewicza 24 - zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych poprzez naprawę ogrodzenia oraz ewentualne zamontowanie atrapy kamery monitoringu,

 • Właściciel posesji przy ul. Czystej 23 – właściwe zabezpieczenie posesji poprzez naprawę ogrodzenia sąsiadującego z przedszkolem,

ulice:

Wasilków (ulice: 11-go Listopada, Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dereniowa,  Dmowskiego, Dworna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska, Jana Pawła II, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kryńska, Krzywa, Ks. Rabczyńskiego, Leśna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plater, Pogodna, Prosta, Prusa, Rondo Św. Krzysztofa, Równoległa, Rydza Śmigłego, Rynek Kilińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzatów, Słoneczna, Słowackiego, Sosnkowskiego, Sportowa, Stawowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek, Żeromskiego).

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 70:

Starszy Dzielnicowy

st. asp. Daniel Smolewski

e-mail: dzielnicowy.wasilkow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 188

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Sochonie ul. Kościelna 1- plac zabaw na terenie Filialnej Szkoły Podstawowej w Sochoniach- w godzinach popołudniowo- wieczornych (16:00-2:00) gromadzą się osoby, głównie młodzież, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, jak też popełniają inne wykroczenia porządkowe, m.in. zakłócają spokój i porządek publiczny oraz spoczynek nocny mieszkańców okolicznych budynków, używają słów wulgarnych, zaśmiecają teren, palą papierosy.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od dyrekcji placówki oświatowej, mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

kontynuacja realizacji Karty Zadania Doraźnego dotyczącej występującego zagrożenia, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejski Ośrodek Pomocy społecznej- zainteresowanie sytuacją osób przebywających i spożywających alkohol w wymieniony miejscu zagrożonym

 • dyrekcja Filialnej Szkoły Podstawowej w Sochoniach

 • Sołtys Wsi Sochonie

miejscowości:

Dąbrówki (ulice: Dębowa, Dworna, Gajowa, Gruntowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ostra Góra, Podgórna, Piaskowa, Radosna, Starowiejska, Tartaczna, Wesoła, Zdrojowa, Zimny Zdrój), Horodnianka, Jurowce (ulice: Augustowska, Białostocka, Dębowa, Dobra, Jaśminowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Przyleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wjazd, Wschodnia, Zagórna), Katrynka, Kolonia Zaścianek, Kolonia Mostek, Małogruska, Nowodworce (ulice: 3 Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Daliowa, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdowska, Krynicka, Krzywe Góry, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna), Osowicze, Ożynnik, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie (ulice: Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dębowa, Dorzeczna, Jeżynowa, Kaczorowskiego Ryszarda, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Leśna, Łąkowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ukośna, Polna, Porzeczkowa, Rogowo, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Spójna, Stawowa, Świerkowa, Transportowa, Wspólna), Studzianki (ulice: Akacjowa, 3 –go Maja, Białostocka, Brzozowa, Dębowa, Dworna, Gajna, Gościnna, Jagodowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podgórna, Podleśna, Polna, Polonijna, Sokólska, Sosnowa, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Wichrowa, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Zapiecek, Zapieczki,

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 84:

st. sierż. Waldemar Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.wasilkow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 187

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Wasilków rejon ulic Żurawia-Krucza, nowo powstały plac zabaw na skwerze vis-a-vis sklepu Arhelan oraz bloku ul. Krucza 27. W godz. 16:00 – 00:00 gromadzą się osoby, które wbrew zakazowi spożywają alkohol, zaśmiecają i niszczą to miejsce oraz dochodzi tam do zakłócenia spokoju i porządku publicznego.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego i wzmożona kontrola w/w rejonu pod kątem ujawniania i represjonowania wykroczeń, wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie jak również Urzędu Miasta Wasilków celem objęcia miejsca zagrożonego monitoringiem, bądź zainstalowania tam atrapy kamery, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób uzależnionych od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu, zaplanowanie i przeprowadzenie w godzinach wieczornych wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń, analiza KZD i wykorzystanie do wspólnych działań funkcjonariuszy WPI KMP w/m oraz OPP,.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zainteresowanie się sytuacją osób nadużywających alkoholu i przebywających w w/w rejonie,

 • Urząd Miejski w Wasilkowie – rozważenie możliwości umiejscowienia kamery monitoringu,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie – rozważenie możliwości umiejscowienia kamery monitoringu,

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zainteresowanie się sytuacją osób uzależnionych od alkoholu, a przebywających w w/w miejscu,

ulice:

Wasilków (ulice: Akacjowa, Błękitna, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Elektryczna, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Jurowiecka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krucza, Kupiecka, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łazienna, Łąkowa, Łukasza Górnickiego, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Piasta, Podleśna, Polna, Produkcyjna, Projektowana, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rolna, Rzemieślnicza, Sokola, Sosnowa, Spożywcza, Staszica, Świerkowa, Wielobranżowa, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zajęcza, Zakładowa, Zielona, Żurawia, Żwirowa).

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ul. Marszałka Piłsudskiego 9, tel. /85/ 670-41-12

 

 

Kierownik 

asp. szt. Agnieszka Bagińska

 

 

tel. 694407999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 71:

 

sierż. szt. Marta Dzikiewicz

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 190

tel. (85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Czarna Białostocka ul. Prusa 1- plac z szeregiem ławek znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1-  w godzinach wieczorowo- nocnych (16:00-1:00), we wszystkie dni tygodnia gromadzi się młodzież, która popełnia szereg wykroczeń porządkowych, tj. spożywa alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmieca, zakłóca spokój i porządek publiczny. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od dyrekcji placówki oświatowej, mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

kontynuacja realizacji Karty Zadania Doraźnego dotyczącej występującego zagrożenia, kontrola własna miejsca zagrożonego (czas wakacji) i reagowanie na popełniane wykroczenia, rozmowa z mieszkańcami podczas obchodu dotycząca występującego zagrożenia, wspólne działania z dzielnicowym z rejonu sąsiedniego Czarnej Białostockiej, w ramach działań profilaktycznych informowanie uczniów o odpowiedzialności karnej za łamanie przepisów prawa jak również prelekcje dotyczące wpływu alkoholu na organizm człowieka, zainicjowanie działań związanych ze "sprzątaniem świata".

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnej Białostockiej- naprawa ogrodzenia wokół placówki, ujawnianie osób popełniających wykroczenia na terenie należącym do szkoły, wskazanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu

 • mieszkańcy bloków znajdujących się w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1- zgłaszanie przypadków popełniania wykroczeń na terenie należącym do placówki oświatowej

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Bablika, Białostocka, Borówkowa, Gołębia, Jagodowa, Jeżynowa, Konopnickiej, Kosińskiego, Łąkowa, Malinowa, Piłsudskiego, Poziomkowa, Prusa, Rybacka, Sienkiewicza, Sportowa, Św. Huberta, Torowa, Zagórna, Zamiany, Żeromskiego, Żurawinowa)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 72:

 

st. sierż. Kamil Popławski

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka1@bk.policja.gov.pl

kom. 504 316 412

tel. (85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Czarna Białostocka ul. Traugutta 28- schody przy wejściu na łącznik z salą gimnastyczną, rejon przyległy do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz orlik-  w godzinach popołudniowo- wieczornych (14:00-2:00) gromadzą się osoby, głównie młodzież, które spożywają alkohol oraz popełniają inne wykroczenia porządkowe, m.in. zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od dyrekcji szkoły, nauczycieli i mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

dalsza realizacja karty zadań doraźnych, kontrola własna miejsca zagrożonego (okres wakacji), w razie napotkania osób popełniających wykroczenia stosowne rozliczenie, podczas obchodu rozmowy z okolicznymi mieszkańcami na temat występującego zagrożenia, działania dzielnicowego z sąsiedniego rejonu Czarnej Białostockiej, w ramach działań profilaktycznych informowanie uczniów o odpowiedzialności karnej za łamanie przepisów prawa, spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2- informowanie o konsekwencjach popełniania czynów zabronionych oraz zagrożeniach związanych z demoralizacją. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej- współpraca w celu ujawniania sprawców wykroczeń

 • pedagog szkolny- współpraca w celu zmniejszania demoralizacji młodzieży

 • rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej- współpraca w celu ujawniania sprawców wykroczeń

 • mieszkańcy- współpraca w celu ujawniania sprawców wykroczeń

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna, Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Marszałkowska, Mieszka I, Mickiewicza, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Skórzana, Słoneczna, Słowackiego, Sokólska, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta, Tulipanów, Wierzbowa, Wiosenna, Wrzosowa , Wybickiego, Zielona)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 73:

Starszy Dzielnicowy

mł. asp. Bogusława Dowgiert

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 191

tel.(85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w okresie wakacyjnym, godzinach popołudniowo- wieczornych (16:00-22:00) gromadzą się osoby, głównie młodzież, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, jak również popełniają inne wykroczenia porządkowe, m.in. zakłócają spokój i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznych mieszkańców, używają słów wulgarnych, zaśmiecają teren oraz niszczą mienie.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od dyrekcji szkoły, nauczycieli i mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

kontrola miejsca podczas obchodu- wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu miasta Czarna Białostocka podczas okresu wakacyjnego, odpowiednie reagowanie na określone zachowania w zależności od skali ujawnionego zagrożenia, informowanie osób pełnoletnich o odpowiedzialności karnej za popełnianie wykroczeń porządkowych i ponoszonych w związku z tym konsekwencji, informowanie mieszkańców, w szczególności mieszkających w pobliżu placu zabaw, jak i pracowników przychodni o przedsięwzięciu jak i  efektach działa, gromadzenie nowych pomysłów i ich wprowadzanie podczas codziennego obchodu, organizowanie spotkań z przedstawicielami placówek pomocowych, organizacji pozarządowych oraz innych służb celem wypracowania sposobów eliminacji zagrożeń, spotkania profilaktyczne z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej z zakresu podstawowych pojęć odpowiedzialności prawnej nieletnich.  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

 • Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej- nawiązanie współpracy

 • pracownicy Przychodni POZ IRMED- współpraca w celu ujawniania wykroczeń popełnionych przez osoby przebywające na terenie szkoły

miejscowości:

Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Czarna Wieś Kościelna (ulice: Cicha, Górna , Leśna, Okrężna , Piękna, Ratowiecka, Sosnowa, Stawowa, Szapela, Szkolna, Świętojańska, Ustronie, Wesoła, Wierzbowa, Zacisze), Czumażówka – Gajówka, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kolonia Dworzysk, Kolonia Burczak, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ośrodek, Podniemczyn, Podzamczysk, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most – Gajówka, Ruda Rzeczka, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś

 

 

POSTERUNEK POLICJI W SUPRAŚLU

ul. Kościelna 2, tel. /85/ 670-41-63

Kierownik - asp. szt. Marek Pleskowicz

tel. 694 407 987

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

.

 

Rejon dzielnicowego Nr 74:

asp.  Karol Januszko

e-mail:dzielnicowy.suprasl1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 192

tel. (85) 670 - 41 - 63

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, akty wandalizmu a także osoby nietrzeźwe zbierające się w rejonie murka znajdującego się w Supraślu przy ulicy Nowej 20 w rejonie bezpośrednio przyległym do sklepu „Arhelan” oraz w parku przy skrzyżowaniu ulic Białostockiej i Nowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmowy z pracownikami sklepu oraz na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie z porze wieczorowo-nocnej, podjęcie próby umieszczenia monitoringu miejskiego we wskazanym miejscu, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Supraślu – rozważenie umieszczenia kamery monitoringu miejskiego,
 • Pracownicy sklepu Arhelan – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila,
 • lokalna społeczność- aktywizacja do działań związanych z eliminacją zagrożenia.

miejscowości:

Supraśl (ulice: 11-go Listopada, 3 –go maja, Aleja Niepodległości, Bazylianów, Białostocka, Brzozówka, Budkiewicza i Ulmana, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Cieliczańska, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Klasztorna, Klonowa, Kodeksu Supraskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasny Las, Ks. Stanisława Bujnowskiego, Ks. Biskupa Jaworowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Ks. Ottona Sidorowicza, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Mareckiego Ferdynanda, Modrzewiowa, ,Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Orla, Os. Robotnicze, Piaskowa, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Rymarka, Sarnia, Sławińskiego, Słowackiego, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Stanisława Stasica, Szkolna, Świerkowa, Uroczysko Pustelnia, Tartaczna, Topolowa, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Zielona, Źródlana, Żurawia, Żwirki i Wigury

 

Rejon Dzielnicowego Nr 83:

sierż. szt. Krzysztof Raszkiewicz

 e-mail: dzielnicowy.suprasl2@bk.policja.gov.pl

kom. 606 112 472

tel. (85) 670 -41 -63

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego mieszkańcom, akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe w rejonie sklepu w miejscowości Karakule ul. Karakule 72 jak i przyległej świetlicy wiejskiej; zjawisko występuje codziennie w godz. 6:00-16:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia mieszkańców, pracowników sklepu oraz zarządcy obiektu rekreacyjnego  

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

wyeliminowanie negatywnych zjawisk o co najmniej 30% poprzez aktywizację lokalnego  społeczeństwa do działań mających na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem, podniesienie poczucia odpowiedzialności i identyfikacji z terenem przyległym do ich miejsca zamieszkania oraz wspólne podjęcie efektywnych działań mających  na celu eliminację zagrożenia, podjęcie ścisłej i stałej współpracy z właścicielem sklepu, sołtysem, zarządcą obiektu oraz z okolicznymi mieszkańcami

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • pracownicy sklepu- bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie ram czasowych występowania zagrożenia.
 • pracownik świetlicy wiejskiej- pozyskanie bieżących informacji dotyczącej zagrożenia, 
 • zarządcy obiektów- podjęcie współpracy w zakresie właściwego oznakowania miejsc ujętych w planie priorytetowym, ustalenie przyczyny występowania zjawiska oraz opracowanie metod walki z problemem.
 • mieszkańcy - podjęcie współpracy celem ustalenie ram czasowych występowania zagrożenia 

miejscowości:

Cieliczanka (ulica:Aroniowa, Borowinowa, Chabrowa, Fiołkowa, Makowa, Łubinowa, Paprociowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tatarakowa, Uzdrowiskowa, Wawrzynkowa, Wiesiołkowa), Ciasne (ulice: Dobra, Polna, Serwitutowa, Słowikowa, Spacerowa, Sportowa, Urocza, Wczasowa, Wrzosowa, Zielona, Żurawinowa), Cegielnia, Czołnowo, Drugowszczyzna, Izoby, Jałówka, Karakule (ulice: Bagnowska, Karakule, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Leśna, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Ptasia, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Turystyczna, Wąska, Widokowa, Wycieczkowa, Zagumienna), Konne, Kopna Góra, Kozły, Kolonie, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kozia, Górka, Młynowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Świerkowa), Ogrodniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Elektryczna, Graniczna, Iglasta, Jeziorna, Kamienna, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna, Żwirowa), Pieczonka Kol., Podjałówka, Podłaźcie, Podsokołda, Pólno, Sadowy Stok, Sokołda, Sowlany (ulice: Alejkowa, Cedrowa, Ładna, Łąkowa, Miodowa, Objazdowa, Oficerska, Przyjazna, Przyjemna, Sosenkowa, Sympatyczna, Św. Krzyża, Św.Marka, Truskawkowy Zakątek, Ułańska, Wiatrakowa, Wojskowa), Stary Majdan, Surażkowo, Turośl Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona