Akty prawne - KMP Białystok

Akty prawne

Akty prawne

Data publikacji 28.03.2013

Poniżej zamieszczono linki aktów prawnych, odnoszących się do zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000488