Ruch Drogowy - KMP Białystok

Ruch Drogowy

Ruch Drogowy

Data publikacji 19.02.2019

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału

asp. szt. Adam Harasimczuk
 

Z-ca Naczelnika Wydziału

podkom. Robert Pawlak

tel. sekretariat – (85) 670 34 50