DEBATA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE” W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GNIŁA - 27.07.2017

W Świetlicy Wiejskiej w m. Gniła odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z komisariatu w Łapach. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gniła w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. W debacie uczestniczył zastępca wójta m. Gniła, sołtysi i radni gminy Dobrzyniewo Duże oraz okoliczni mieszkańcy. Mundurowi z Posterunku Policji w Choroszczy omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w rejonie funkcjonowania jednostki za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę z policjantami. Mieszkańcy głównie wskazywali na problemy z infrastrukturą drogową, takie jak wybudowanie ronda w Dobrzyniewie Dużym na skrzyżowaniu ulic Szosa Ełca i Białosotcka, wybudowanie chodników przy Szkole Podstawowej wzdłuż ogrodzenia w Dobrzyniewie Dużym oraz podnosili problem odpływu gromadzącej się po opadach wody. Podczas spotkania omówiono również zagrożenia, jakie mogą dotknąć osoby starsze między innymi: kradzieże na wnuczka i prawidłowe zabezpieczenie mienia. Na koniec rozdano ulotki z informacjami i nr alarmowymi.