Struktura Wydziału Prewencji KMP - Prewencja - KMP Białystok

Struktura Wydziału Prewencji KMP

 
 
 Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału

podinsp. Aneta Bogut

tel. sekretariat – (85) 670 34 40
 
 
 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik Wydziału
 
kom. Krzysztof Filipowicz
 

Zastępca Naczelnika Wydziału 

kom. Daniel Szymanowicz
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
podkom. Grzegorz Bielawski

tel. sekretariat – (85) 670 34 70