Struktura Wydziału Prewencji KMP - Prewencja - KMP Białystok

Struktura Wydziału Prewencji KMP

 
 
 Wydział Prewencji

p.o. Naczelnik Wydziału

podkom. Dorota Panas

tel. sekretariat – (85) 670 34 40
 
 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Naczelnik Wydziału
 
nadkom. Krzysztof Filipowicz
 

Zastępca Naczelnika Wydziału 
 
kom. Adam Trafny
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
 
kom. Grzegorz Bielawski

tel. sekretariat – (85) 670 34 70