Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku - KMP Białystok

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Wakaty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Stan faktyczny na dzień 1 kwietnia 2017 roku. W przypadku zainteresowania konkretnym stanowiskiem należy skontaktować się z Wydziałem Kadr KMP w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 23 87.

Wakaty KMP w Białymstoku na dzień 01.06.2017r.  

Wydział Ruchu Drogowego Policji

 1. Kontroler ruchu drogowego Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I – 4 grupa uposażenia
 2. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I – 3 grupa uposażenia
 3. Referent Referatu Kontroli Ruchu Drogowego I – 3 grupa uposażenia
 4. Policjant Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II – 2 grupa uposażenia
 5. Policjant Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II – 2 grupa uposażenia
 6. Policjant Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II – 2 grupa uposażenia
 7. Policjant Referatu Kontroli Ruchu Drogowego II – 2 grupa uposażenia

 

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Białymstoku

 1. Referent Referatu Patrolowego I WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 2. Referent Referatu Patrolowego I WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 3. Referent Referatu Patrolowego I WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 4. Policjant Referatu Patrolowego I WPI KMP w Białymstoku – 2 grupa uposażenia
 5. Policjant Referatu Patrolowego I WPI KMP w Białymstoku – 2 grupa uposażenia
 6. Asystent Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 5 grupa uposażenia
 7. Referent Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 8. Referent Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 9. Referent Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 10. Referent Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 11. Referent Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia
 12. Referent Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 3 grupa uposażenia

   13.  Policjant Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 2 grupa uposażenia

   14.  Policjant Referatu Patrolowego II WPI KMP w Białymstoku – 2 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

 1. Zastępca Komendanta – 8 grupa uposażenia
 2. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego - 3 grupa uposażenia 
 3. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego - 3 grupa uposażenia 
 4. Referent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 5. Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji – 6 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

 1. Referent Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 2. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego - 5 grupa uposażenia
 3. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II  Wydziału Kryminalnego KP II  - 5 grupa uposażenia

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

 1. Referent Ogniwa Operacyjno - Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 2. Asystent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 5 grupa uposażenia  
 3. Asystent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego – 5 grupa uposażenia  
 4. Kierownik Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego – 6 grupa uposażenia
 5.  Asystent Ogniwa Dochodzeniowo – Śledczego Referatu Kryminalnego KP III – 5 grupa uposażenia  

 

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

 1. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego – 5 grupa uposażenia  
 2. Asystent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego – 5 grupa uposażenia 
 3. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego I Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 4.  Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 5. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  
 6. Referent Referatu Dochodzeniowo – Śledczego II Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia  

 

 

Komisariat Policji w Łapach

 1. Referent Ogniwa Operacyjno – Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego – 3 grupa uposażenia
 2. Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji - 6 grupa uposażenia  
 3. Zastępca Dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji – 6 grupa uposażenia
 4. Policjant Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji – 2 grupa uposażenia
 5. Policjant Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji – 2 grupa uposażenia
 6. Policjant Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji – 2 grupa uposażenia

 

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

      1.   Asystent Zespołu ds. Kryminalnych PP w Supraślu  - 5 grupa uposażenia  

      2.   Dzielnicowy Zespołu ds. Prewencji PP w Czarnej Białostockiej  - 4 grupa uposażenia