Wydział Prewencji - KMP Białystok

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 01.01.2008

Wydział Prewencji

 Naczelnik Wydziału


podkom. Dorota Panas

tel. sekretariat 85 670 34 40