Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą - KMP Białystok

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Data publikacji 02.01.2008

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik Wydziału
nadkom. Marta Joanna Niewodowska       

Z-ca Naczelnika Wydziału

p.o. asp. szt. Robert Rydzewski

 

tel. sekretariat – 85 - 670 34-10