Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą - KMP Białystok

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Data publikacji 02.01.2008

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

p.o.Naczelnik Wydziału
nadkom. Andrzej Kiełsa      

Z-ca Naczelnika Wydziału

asp. szt. Robert Rydzewski

 

tel. sekretariat – +48 477113410