Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu - KMP Białystok

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Data publikacji 17.03.2011

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 
Naczelnik Wydziału
 nadkom. Piotr Iwaniuk
 
Z-ca naczelnika Wydziału
asp. sztab. Grzegorz Matusewicz

 
 
tel. sekretariat – +48 477113430