Wydział ds. Wykroczeń - KMP Białystok

Wydział ds. Wykroczeń

Wydział ds. Wykroczeń

Wydział ds. Wykroczeń

 

 Naczelnik Wydziału

podinsp. Aneta Bogut

sekretariat- tel. 85 670 38 80