Wydział ds. Wykroczeń - KMP Białystok

Wydział ds. Wykroczeń

Wydział ds. Wykroczeń

Wydział ds. Wykroczeń

 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Mirosław Kubajewski

sekretariat- tel. 85 670 38 80