Porozumienia Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

Porozumienie o współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Data publikacji 28.08.2018

W dniu 28.09.2017 roku Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz podpisał porozumienie o współpracy z Leszkiem Kochanowskim  Dyrektorem XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku określające zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów.

Pliki do pobrania

  • 405.38 KB