Porozumienia Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

Porozumienie Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku i Rektora Politechniki Białostockiej

Data publikacji 30.01.2017

03 stycznia 2017 r. Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis podpisali porozumienie określające zasady prowadzenia działań policyjnych na terenie uczelni. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na trzech kampusach Politechniki położonych w obszarze Białegostoku i Kleosina. 
Dokument precyzuje, w jakich wypadkach funkcjonariusze mogą wkroczyć na teren uczelni bez zgody rektora – są to sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia, katastrofy lub klęski żywiołowej czy zagrożenia terrorystycznego, a także ścigania sprawców przestępstw na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych, a także osób dopuszczających się publicznego propagowania faszyzmu. W każdym innym przypadku, policyjna interwencja na terenie kampusu musi być poprzedzona zgodą Rektora lub osoby przez niego upoważnionej. 
Poza określeniem katalogu sytuacji, w których policja może wkroczyć na teren uczelni bez zgody rektora, porozumienie mówi o współpracy uczelni i Policji w zakresie szkoleń i spotkań edukacyjnych i profilaktycznych w temacie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pliki do pobrania

  • 3.21 MB