Procedura antydyskryminacyjna - Dla policjantów i pracowników Policji - KMP Białystok

Dla policjantów i pracowników Policji

Procedura antydyskryminacyjna

Komendant Miejski Policji w Białymstoku podpisał wewnętrzną procedurę antydyskryminacyjną, która objęła swoim zakresem wszystkich policjantów, policjantki, pracowników i pracownice cywilne zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.

Każda osoba, która jest zatrudniona w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku na specjalnie przygotowanym formularzu może składać do Komendanta Miejskiego Policji  „Wniosek o rozpatrzenie przypadku nierównego traktowania". Ideą tego rozwiązania jest pomoc w wyjaśnieniu sprawy konkretnej osoby, która stała się ofiarą dyskryminacji.

Procedura ma nowatorski charakter, gdyż oprócz formalnej części zawiera  wniosek, który „prowadzi" osobę pokrzywdzoną przez możliwe sytuacje, które ją dotknęły w sposób oddający możliwe życiowe sytuacje, które miały lub wciąż mają miejsce. Procedura zawiera też przyjazną kartę informacyjną, która wyjaśnia podstawowe pojęcia i opisuje „kroki" postępowania z wnioskiem.

Pliki do pobrania