Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe urządzenia do badania stanu trzeźwości trafiły do policjantów z białostockiej "drogówki"

Data publikacji 07.06.2019

Wczoraj Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Adam Harasimczuk na ręce Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku przekazali podziękowanie za wsparcie w zakupie urządzeń typu iBlow do badania stanu trzeźwości kierowców. Inicjatywa ma na celu dbałość o wspólną troskę o uczestników ruchu drogowego.

Komenda Miejska Policji w Białymstoku nieustannie wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego realizuje działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnym, na rzecz kształtowania bezpiecznych postaw i zachowań. Tym razem współpraca ukierunkowana została na eliminację nietrzeźwych kierowców. W efekcie wczoraj Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku asp. szt. Adam Harasimczuk na ręce Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku przekazał podziękowanie za wsparcie w zakupie urządzeń typu iBlow, do badania stanu trzeźwości kierowców. Dzięki większej liczbie nowoczesnych urządzeń funkcjonariusze będą mogli skuteczniej wpłynąć na realny stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.