Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIELNICOWI ELIMINUJĄ ZAGROŻENIA NANIESIONE NA KRAJOWĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 17.04.2019

Policjanci z białostockie "czwórki" podjęli wzmożone działania ukierunkowane na eliminację zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Weryfikacja naniesionych zgłoszeń realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu białostockiego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Policjanci weryfikują otrzymywane poprzez mapę sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okazują się prawdziwe, podejmują odpowiednie działania, aby realnie pomóc w rozwiązaniu problemu. Tak było również tym razem. Dzielnicowi z białostockiej „czwórki” podjęli działania w celu eliminacji niepożądanych zjawisk w rejonie ulicy Wyszyńskiego w Kleosinie. To właśnie w tym miejscu miało dochodzić do spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego. W trakcie kontroli mundurowi ujawnili dziesięć wykroczeń porządkowych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz dwie osoby zaśmiecające miejsce publiczne.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców tego typu wzmożone kontrole będą kontynuowane w przyszłości.