DEBATA W TYKOCINIE - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA W TYKOCINIE

Data publikacji 01.04.2019

W czwartek w Urzędzie Miejskim w Tykocinie odbyła się debata społeczna z udziałem insp. Wojciecha Macutkiewicza Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. Tematem przedsięwzięcia było odtworzenie Posterunku Policji w Tykocinie i opinia mieszkańców odnośnie przedmiotowej sprawy.

W czwartek o godz. 11.00 podczas sesji Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tykocinie odbyła się debata społeczna z udziałem Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku insp. Wojciecha Macutkiewicza. Tematem spotkania było odtworzenie Posterunku Policji w Tykocinie i opinia mieszkańców z tym związana. W debacie głos zabrali Komendant Miejski Policji w Białymstoku, nadkom. Tomasz Organek pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Łapach oraz zaproszeni goście, w tym Burmistrz Tykocina Pan Mariusz Dudziński. W trakcie dyskusji zarówno władze samorządowe jak i lokalni mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za odtworzeniem Posterunku Policji w Tykocinie. W debacie udział wzięło ok. 50 osób. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób białostocka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.