DEBATA Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWŚCI GNIŁA - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWŚCI GNIŁA

Data publikacji 29.10.2018

W Świetlicy Wiejskiej w m. Gniła odbyła się kolejna już debata społeczna zorganizowana przez policjantów z posterunku w Choroszczy. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. W debacie udział wziął także strażak Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gniła w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę z policjantami. Mieszkańcy głównie wskazywali na problemy z infrastrukturą drogową, takie jak wybudowanie ronda w Dobrzyniewie Dużym na skrzyżowaniu ulic Szosa Ełca i Białosotcka, wybudowanie chodników przy Szkole Podstawowej wzdłuż ogrodzenia w Dobrzyniewie Dużym oraz podnosili problem odpływu gromadzącej się po opadach wody. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, który przypomniał zebranym zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas okresu grzewczego.