SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA SŁONECZNY STOK - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA SŁONECZNY STOK

Data publikacji 30.04.2018

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z komisariatu III. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” przy ulicy Armii Krajowej 7 w Białymstoku, które odbyło się w miniony czwartek, w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. W debacie udział wzięli dyrektorzy i pedagodzy placówek edukacyjnych oraz mieszkańcy. Spotkanie prowadził Komendant Komisariatu Policji III w Białymstoku Pan podinspektor Grzegorz Hodun.

Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w rejonie funkcjonowania jednostki za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę z policjantami.