DEBATA SPOŁECZNA W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUKI - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUKI

Data publikacji 26.04.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane od ubiegłego roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. 13 kwietna spotkanie z mieszkańcami miejscowości Załuki zorganizowali mundurowi z Gródka.

W miejscowości Załuki, 13 kwietnia, odbyła się debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Organizatorami debaty był Komendant Komisariatu Policji w Zabłudowie oraz kierownik miejscowego posterunku Policji. Mundurowi szeroko omówili stan bezpieczeństwa na terenie działania jednostki, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. W trakcie debaty pojawiły się pytania. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanym w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa.