DEBATA SPOŁECZNA Z DZIAŁKOWCAMI - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA Z DZIAŁKOWCAMI

Data publikacji 20.04.2018

W świetlicy Ogródków Działkowych „Jutrzenka” w Białymstoku odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z trzeciego białostockiego komisariatu . Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie w świetlicy Ogródków Działkowych „Jutrzenka” w Białymstoku w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. Mundurowi z Komisariatu Policji III w Białymstoku omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w rejonie funkcjonowania jednostki za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę z policjantami. Podczas spotkania omówiono również zagrożenia, jakie mogą dotknąć osoby starsze między innymi: kradzieże na wnuczka i prawidłowe zabezpieczenie mienia. Na koniec rozdano ulotki z informacjami i nr alarmowymi.