Debata społeczna w Supraślu - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Supraślu

Data publikacji 27.02.2018

W Domu Ludowym w Supraślu odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z posterunku w Supraślu. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami gminy na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie z mieszkańcami Supraśla miało na celu nie tylko omówienie funkcjonowania nowych narzędzi Policji, lecz również zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W debacie, którą prowadził Kierownik Posterunku Policji w Supraślu  aspirant sztabowy Marek Pleskowicz, udział wzięli Komendant Miejski Policji inspektor Wojciech Macutkiewicz, Komendant Komisariatu Policji w Wasilkowie aspirant sztabowy Włodzimierz Porębski, Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, przedstawiciele Rady Powiatu, instytucji pozarządowych, duchowni oraz mieszkańcy gminy Czarna Białostocka.

Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w gminie Supraśl za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie gminy .

W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję, poruszając nurtujące ich problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa na terenie gminy, tj. wyodrębnienie przejść dla pieszych w rejonie cmentarzy, zwiększenie ilości kamer monitoringu miejskiego, zwiększenie ilości patroli Policji.