„Bezpieczne Ferie” w Łapach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne Ferie” w Łapach

Data publikacji 24.01.2017

Dzielnicowy komisariatu w Łapach uczestniczył w spotkaniu z uczniami oraz gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach. Podczas spotkania funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Łapach - w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczne Ferie” spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach. Funkcjonariusz przybliżył uczniom najważniejsze reguły, jakimi powinni kierować się podczas ferii, zarówno w kontaktach  z osobami obcymi, jak również podczas zimowych zabaw na śniegu. Mundurowy zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane z zabawą w pobliżu zbiorników wodnych – zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, a także reagowanie w razie wypadku. Policjant przypomniał również numery alarmowe do służb ratunkowych. Jednocześnie przestrzegał przed niebezpieczeństwem związanym z wchodzeniem na lód. Kolejnym blokiem tematycznym uwzględnionym w spotkaniu było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem: bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, konieczności używania elementów odblaskowych przez pieszych oraz korzystania w czasie podróżowania samochodem z pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.