Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punkty Informacyjne dotyczące programu "Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce"

Data publikacji 15.07.2016

1 lipca ruszył program „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. By dotrzeć z tym narzędziem do jak najszerszej liczby mieszkańców białostoccy policjanci sukcesywnie organizują punkty informacyjne dotyczące przedsięwzięcia na terenie całego powiatu. Tym razem mundurowi będą w okolicach białostockich galerii handlowych jak i w Łapach, Pietkowie i Hermanówce. Zapraszamy do skorzystania!

1 lipca Komenda Miejska Policji w Białymstoku wystartowała z nowym programem „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Pilotażowo został on wdrożony właśnie w naszym województwie oraz w pomorskim i garnizonie stołecznym, a następnie swoim zasięgiem obejmie cały kraj.

Informacje w najważniejszym komponencie „Krajowej mapy … ”  opierają się o sygnały społeczne pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy internetowej. Każdy po kliknięciu linku zamieszczonego na stronach internetowych Policji w całym kraju otworzy „Mapę…” i w sposób interaktywny będzie mógł zamieścić w niej informację o dostrzeżonym zagrożeniu. „Kliknięcie” to i naniesienie zagrożenia na „Mapę…”zobliguje Policję do weryfikacji podanej informacji, a po jej potwierdzeniu do dalszych działań mających na celu neutralizację.

„Mapa …” zawiera również  informacje ze statystyk policyjnych dotyczących m.in. przestępczości na danym terenie, dzięki czemu pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę - zarówno w opinii społecznej jak i w zakresie danych statystycznych.

Funkcjonariusze Komedy Miejskiej Policji w Białymstoku chcąc jak najszerzej zaprezentować to nowe narzędzie utworzyli punkty informacyjne. Punkt już funkcjonował w centrum Białegostoku, a podczas zbliżającego się weekendu i najbliższego tygodnia mundurowi będą w okolicach białostockich galerii handlowych oraz odwiedzą mieszkańców Łap,  Pietkowa i Hermanówki. Każdy mieszkaniec, który odwiedzi policjantów uzyska informacje na temat programu oraz szczegółowe instrukcje obsługi tego narzędzia.

Harmonogram funkcjonowania Punktu Informacyjnego:

1.      16.07.2016

·         Białystok ul. Jurowiecka- okolice drzwi wejściowych do Galerii Jurowiecka –godz.12.00-18:00

2.      17.07.2016

·         Łapy ul. Jana Matejki- Parafia pw.  Świętego Krzyża – godz. 12:00-13:00,

·         Łapy ul. Sikorskiego- Plac Miejski- godz. 13:00-14:00

·         Pietkowo gm. Poświętne- Festyn Rodzinny- godz. 14:30-16:00

·         Hermanówka gm. Juchnowiec Kościelny- Festyn Rodzinny- godz. 16:30-18:00

3.      19.07.2016

·         Białystok ul. Świętokrzyska- okolice drzwi wejściowych do Galerii Antoniuk- godz. 12:00-18:00

4.      20.07.2016

·         Białystok ul. Miłosza- okolice drzwi wejściowych (parking górny) Atrium Biała- godz. 12:00-18:00

5.      21.07.2016

·         Białystok ul. Jurowiecka- okolice drzwi wejściowych do Galerii Jurowiecka –godz.12.00-18:00

 

Zapraszamy do skorzystania!