Konsultacje społeczne w gminie Poswiętne - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w gminie Poswiętne

Data publikacji 25.02.2016

Dzisiaj w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Poświętne odbyła się kolejna debata społeczności lokalnej z funkcjonariuszami. Organizatorem spotkania był Komisariat Policji w Łapach. Tego typu spotkania mają na celu uzyskanie jak największej liczby informacji od mieszkańców powiatu dotyczących poczucia bezpieczeństwa. Będą one również wykorzystane do zbudowania „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Dzisiaj odbyła się kolejna już  debata społeczności lokalnej z mundurowymi. Gospodarzem spotkania był pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Łapach podinsp. Jarosław Niczyporuk. Na początku debaty przedstawił on prezentację dotyczącą skali przestępstw i wykroczeń na terenie gminy Poświętne. W spotkaniu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku obecny był pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku mł. insp. Wojciech Macutkiewicz. Debata przerodziła się w ożywioną dyskusję. Mundurowi uzyskali od uczestników przybyłych na spotkanie wiele cennych informacji, które z pewnością pozwolą na poprawę bezpieczeństwa w tejże gminie.

Dzisiaj odbędą się jeszcze 2 debaty:

1.Sala Administracji Osiedla Przyjaźń przy ul. Broniewskiego  4 w Białymstoku

2.Klub Jubilat przy ul. Głowackiego 14 w Białymstoku.

Natomiast jutro planowanych jest kolejnych  6 debat:

1. Pływalnia BOSIR przy ul. Stromej 1a w Białymsotku, 

2. Red-Bud Nieruchomości ul. Waryńskiego 41a w Białymsotku,

3. Dom Ludowy w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11,

4. Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Lipowej 71,

5. Remiza OSP w Tykocinie ul. Choroszczańska 2,

6.  Przedszkole Samorządowe nr 74 przy ul. Dubois 12 w Białymstoku.

APELUJEMY do wszystkich o aktywne włączenie się do tego projektu! Pamiętajmy sami kreujemy naszą przyszłość!