Konsultacje w Białymstoku, Turośni Kościelnej, Gródku i Kudryczach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje w Białymstoku, Turośni Kościelnej, Gródku i Kudryczach

Data publikacji 24.02.2016

Tylko w ciągu wczorajszego dnia w naszym powiecie odbyło się aż 6 debat społecznych. Organizatorami spotkań z lokalną społecznością byli mundurowi z Komisariatu Policji w Łapach, Komisariatu Policji I w Białymstoku, Komisariatu Policji II w Białymstoku oraz Komisariatu Policji w Zabłudowie. Debaty mają za zadanie zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych społecznie. Wszelkie uzyskane od społeczności informacje posłużą do budowy „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” naszego powiatu.

Wczoraj na terenie naszego powiatu odbyło się aż sześć debat społecznych. Organizatorami spotkań z lokalną społecznością byli policjanci z Komisariatu Policji w Łapach, Komisariatu Policji I w Białymstoku, Komisariatu Policji II w Białymstoku oraz Komisariatu Policji w Zabłudowie. Debaty odbyły się w Klubie Osiedlowym „Puchatek”, Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej, Klubie Osiedlowym „Millenium”, Gminnym Centrum Kultury w Gródku, świetlicy wiejskiej w miejscowości Kudrycze oraz w budynku administracji TBS. W debacie w Turośni Kościelnej z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku podinsp. Jarosław Piotr Zalewski. Każda z konsultacji rozpoczęła się prezentacją dotyczącą skali przestępstw i wykroczeń występujących na terenie przynależnym do danej jednostki Policji. Debaty przeradzały się w ożywione dyskusje. Uczestnicy spotkania wskazywali mundurowym zagrożone miejsca i istotne „niepokojące” ich sprawy. Organizowanym przez mundurowych konsultacjom  przyświeca  jeden cel – jest nim poprawa bezpieczeństwa i jeszcze skuteczniejsza walka z przestępczością. Wnioski z debat będą podwaliną przy tworzeniu „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” naszego powiatu.