Debata w Surażu - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata w Surażu

Data publikacji 23.02.2016

Wczoraj w południe odbyły się kolejne konsultacje społeczne zorganizowane przez Komisariat Policji w Łapach. Spotkanie zorganizowano w Miejskim Ośrodku Kultury w Surażu. Zagadnienia poruszane podczas debaty będą podwaliną do tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” naszego powiatu.

Wczoraj w samo południe odbyły się kolejne konsultacje społeczne zorganizowane przez Komisariat Policji w Łapach. Mundurowi spotkali się z lokalną społecznością w Miejskim Ośrodku Kultury w Surażu. W konsultacjach z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku podinsp. Jarosław Piotr Zalewski. Gospodarzem spotkania był pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Łapach podinsp.  Jarosław Niczyporuk, który rozpoczął spotkanie omawiając stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Łapy i przedstawił prezentację multimedialną. Debata przerodziła się w ożywioną dyskusję. Zaowocowała wypracowaniem wniosków do wspólnej realizacji zarówno przez Policję, władze samorządowe jak i samych mieszkańców. Wiele postulatów zgłaszanych przez mieszkańców gminy Suraż dotyczyło poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tych terenach. Zagadnienia poruszone podczas debaty będą podwaliną do budowania „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” naszego powiatu.